COI afholder åbne værksteder med fokus på politikernes rolle – kom og vær med!

Den 3. oktober 2018 tester COI for første gang 'åbne værksteder', hvor offentlige aktører mødes samtidigt flere steder i landet for at udvikle nye bidrag til løsninger på udfordringer i det danske velfærdssamfund.

Åbne værksteder

Den offentlige sektor i Danmark er innovativ. Det er den klare konklusion på COI's Innovationsbarometer, der blandt andet viser, at 80 procent af de offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i årene 2015-16.

Se mere i Innovationsbarometeret her >

Der foregår også meget deling og samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Det viser Innovationsbarometeret, hvor det fremgår, at tre ud af fire offentlige innovationer enten er inspireret eller kopieret fra andre.

Flere steder, samme tema

Derfor har COI udviklet samarbejdsformen 'åbne værksteder'. Her vil vi bidrage til at skabe rum og rammer for, at innovatører kan mødes på tværs og samarbejde om at finde, skabe eller genbruge innovative løsninger på udfordringer i det danske velfærdssamfund.

De åbne værksteder finder sted samtidig flere steder i landet og bliver afviklet ud fra samme overordnede tema – første gang politikernes rolle i offentlig innovation.

De første åbne værksteder bliver afholdt onsdag den 3. oktober i Aalborg og København.

"Her vil vi teste formatet. Vi har valgt at starte med en lille prototype med fysiske åbne værksteder i København og Aalborg, så vi blandt andet kan afklare, hvor konkret tematikken skal være, og hvordan vi bedst kan skabe sparring på tværs af de samtidige værksteder. På sigt er ambitionen at skabe et fleksibelt format med 'støtteværktøjer', der muliggør relativt selvorganiserede og selvfaciliterede åbne værksteder flere steder i landet," siger chefkonsulent i COI Lene Krogh Jeppesen.

Politikernes rolle i fokus

Medværter til det første åbne værksted bliver Innovationshuset (Københavns Kommune), Furesø Kommune og Gentofte Kommune i København og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest og Aalborg Kommune i Aalborg.

Politikernes rolle i offentlig innovation er valgt som tema, fordi politiske beslutninger spiller en positiv rolle i næste to ud af tre innovationer, og fordi der oftere kommer højere kvalitet og bedre borgerinddragelse ud af de innovationer, politikerne er med til at sætte præg på.

"Men samtidig ved vi, at selvom det gør en forskel for ledere og medarbejdere, at politikerne er tydelige i deres ønsker og i deres prioritering af innovationsarbejdet, er der i de fleste tilfælde ikke formuleret en politiske strategi for innovationsindsatsen. Hvordan hænger det så sammen? Har politikerne måske en indflydelse, de ikke er helt bevidste om? Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at få besvaret ved at lave en koncentreret spurt på at skabe viden om, hvordan politikerne kan spille en større rolle i offentlig innovation," siger innovationskonsulent i COI Lotte Rømer Grove.

To forskellige vinkler

Det åbne værksted i København og Aalborg har to forskellige vinkler:

  • Åbent værksted København: Her tager vi afsæt i, hvordan politikerne kan have en mere strategisk, borgervendt og systematisk tilgang til det offentlige innovationsarbejde, og hvordan embedsværket kan bidrage til det. Vi vil bl.a. arbejde ud fra indsigter fra en rundspørge, som COI netop nu er i gang med at afslutte. Og vi vil trække på konkrete erfaringer, bl.a. fra de tre medværter: Innovationshuset (Københavns Kommune), Furesø og Gentofte kommuner og arbejde med at oversætte og sprede erfaringer herfra. 
    • Værter: COI sammen med Innovationshuset (Københavns Kommune), Gentofte Kommune og Furesø Kommune
    • Sted: Københavns Kommunes Innovationshus, Halmtorvet 27
  • Åbent værksted Aalborg: Her stiller vi skarpt på politikernes rolle i forhold til et bestemt område: Velfærdsteknologi som et middel til at sætte borgeren i centrum. Det kommer bl.a. til at handle om, hvordan politikerne kan rammesætte og understøtte kulturændring, eksperimenterende tilgang sammen med forskellige aktører mv. Vi vil trække på konkrete erfaringer fra en række nordjyske aktører på området og arbejde med at oversætte og sprede erfaringer herfra.
    • Værter: COI sammen med Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest og Aalborg Kommune
    • Sted: Videnscenter for Velfærdsteknologi Vest (SOSU Nord Aalborg)

Hvis emnet interesserer dig, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3. oktober kl. 13-16! Vi ser meget gerne både offentlige ledere, medarbejdere og politikere.

Der kommer mere info om program og tilmelding til august.

Mere info hos innovationskonsulent Lotte Rømer Grove (tlf. 61 81 31 08/lrg@coi.dk) eller chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen (tlf. 61 81 31 05/lkj@coi.dk).