Pia Gjellerup: Samarbejde på tværs er vigtigt – også når det er svært

Det kræver samarbejde, hvis vi ikke blot skal ende med en stribe isolerede løsninger, som borgere og virksomheder skal halse rundt efter, mener centerleder i COI Pia Gjellerup. Samarbejde er fokus i andet halvår 2018.

Her midt om sommeren er det nærmest umuligt at skulle se frem til efteråret med glæde, men alligevel – der er noget at glæde sig til. Regeringen har varslet en større sammenhængsreform med den ambition af få indretningen af den offentlige sektor til at fungere mere smidigt for borgere og virksomheder. Det er en helt nødvendig udvikling, som kræver beslutningskraft, for samarbejde på tværs er ikke altid så nemt – eller så anerkendt.

Samarbejde sker heldigvis overalt i den offentlige sektor: På kryds og tværs mellem arbejdspladser inden for det offentlige eller ud ad sammen med private – det være sig virksomheder, fonde eller foreninger. COI er anbragt midt i disse ambitioner om samarbejde på tværs, som beriger offentlig innovation, og som bidrager til spredning af innovative løsninger fra én offentlig arbejdsplads til andre.

Grundstoffet er samarbejde

COI har en del arbejdsopgaver i efteråret, hvor grundstoffet er samarbejde. Vi går lige efter ferien i gang med at omsætte vore tre parters aftale om at justere COI's strategi med øget vægt på innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde, herunder udbredelse af velafprøvede teknologier og afprøvning af nye teknologier. COI’s Innovationsforum deltager i strategiarbejdet og virkeliggørelsen heraf.

Læs også: Om COI – strategi

I midten af september løber Innovationspraktikken af stablen efter to forberedende workshops i Aarhus og København. Praktikken er en effektiv vej til indsigter i muligheder for at kvalificere samarbejde på tværs og for at intensivere innovationsarbejdet – både på værtsarbejdspladsen og på praktikantens arbejdsplads.

Læs mere: 142 offentligt ansatte vil lære af hinanden og dele løsninger i Innovationspraktik

Smart cities og eksperimenter

Samtidig er COI engageret i samarbejde om øget evalueringskapacitet ved praktisk indspil til Dansk Evalueringsselskabs årskonference den 13.-15. september, hvor vi tager afsæt i Faaborg-Midtfyns Kommunes målrettede arbejde med evaluering.

Læs mere: Læringsseminar: Hvordan får vi interne evalueringer bragt mere i spil?

Det nordiske samarbejde, hvor der er meget at hente af praktisk læring om innovation i den offentlige sektor, bringer en lille delegation til Stavanger, hvor der i år sættes spotlys på udviklingen af smart cities. Her har de nordiske lande (igen) et stærkt fællesskab om udvikling af værdifulde løsninger, der har borgere, virksomheder og miljøet som fælles trækkraft.

Innovationschefnetværket er samtidigt i Helsinki for at tage erfaringer med hjem om den finske regerings markante arbejde med en eksperimenterende tilgang til udviklingen af større velfærdsløsninger. Senere på året samles netværket i Herning.

Skal ændre adfærden

Alle COI’s aktiviteter har som endemål at ændre adfærden – ikke alene at samle og formidle viden, at udvikle greb og værktøjer og at skabe stærke relationer.

Der skal ske noget. Sådan er det også, når der tales samarbejde. Derfor arbejder vi på – sammen med mange praktiske aktører over alt i både det offentlige og i det private – at udgive en håndbog i samarbejde om innovation.

Mere om den efter sommerferien.

Den offentlige sektor ledes af folkevalgte. Derfor er politikerens rolle i innovation, hvor man ofte bevæger sig imod nye løsninger ad ukendte stier, virkelig afgørende for, at der sættes den fornødne retning og kommer bevægelse. Politikerens rolle er i fokus for en del arbejde i efteråret, herunder på åbne værksteder i Aalborg og København i begyndelsen af oktober.

Læs mere: COI afholder åbne værksteder med fokus på politikernes rolle – kom og vær med!

Har store forventninger

Der bliver rigeligt at samarbejde om. Og det vigtigt. Befolkningen har store forventninger til, at den offentlige sektor løser sine opgaver effektivt, korrekt og af en høj kvalitet. Hvis det offentlige skal holde trit med forventningerne og betalingsviljen, skal der løbende skabes nye løsninger. Det kræver samarbejde, hvis vi ikke blot skal ende med en stribe isolerede løsninger, som borgere og virksomheder skal halse rundt efter.

79 pct. af de offentlige innovationer sker allerede i samarbejde med én eller flere eksterne samarbejdspartnere.

Se Innovationsbarometeret: Samarbejd på tværs

Derfor rettes kravet om bedre sammenhæng og mere samarbejde til nogen, der har vist, at de kan. Den, der har evnen, har også forpligtelsen, som en stor dansk erhvervsmand så rigtigt sagde. Efteråret giver et fornyet afsæt.

På gensyn efter en smuk sommer og en sund sommerferie.