Styrket nordisk samarbejde, flere eksperimenter og Innovationsbarometer 2.0: Det ser COI frem til i 2018

2018 byder på en masse spændende aktiviteter. Vi ser frem mod det nye år.

Hele gruppen i COI

2017 var et spændende år for Center for Offentlig Innovation: Ikke alene bød året på offentliggørelsen af de første tal i den nye udgave af COI's Innovationsbarometer. Det bød også på endnu en runde af COI's Innovationspraktik, der førte 123 værter og praktikanter fra hele landet sammen, på endnu mere spredning og evaluering af gode løsninger, på deltagelse og bidrag til både World Government Summit og OECD's konference om offentlig innovation og på den første nordiske innovationscamp, som lagde fundamentet til et styrket nordisk innovationssamarbejde.

Nu skriver vi 2018, og der kommer bestemt ikke til at ske mindre. Offentlig innovation er for alvor på den politiske dagsorden, og arbejdet med at skabe nye, innovative løsninger overalt i den offentlige sektor har fart på.

Også i COI-regi sker der hele tiden nye ting. Det er vi meget glade for. Her har vi samlet nogle af de ting, som Center for Offentlig Innovation ser mest frem til i 2018:

Pia Gjellerup

Centerleder Pia Gjellerup:

Jeg ser frem til, at den offentlige sektor får fart i bevægelsen fra at optimere hver enkelt del af den offentlige service til at skabe mere sammenhæng for de borgere og virksomheder, som skal have glæde af en samlet service. Lige hér har COI en kerneopgave – at styrke arbejdet med innovation i og imellem kommuner, regioner og statslige arbejdspladser. Jeg mener, at en innovativ tilgang til arbejdet er en gevinst for de medarbejdere og ledere, der skal justere fokus fra at levere den ypperste kvalitet inden for netop deres felt til at sikre sammenhæng mellem mange led i en samlet service.

Jeg tror, at de kommuner, regioner og statslige arbejdspladser, der i de senere år har gjort innovation til en nødvendig del af hverdagen, virkelig vil kunne høste gevinsterne for borgere og virksomheder i 2018.

Ole Bech Lykkebo

Analysechef Ole Bech Lykkebo:

Jeg glæder mig helt enormt til den 6. februar, hvor nordmændene offentliggør deres udgave af Innovationsbarometeret. Det bliver spændende for første gang at kunne spejle den offentlige innovation i Danmark i udenlandske arbejdspladser. Og der er mere læring på vej i 2018, hvor også Sverige og Finland går i gang med deres innovationsbarometre. Tilbage i 2014 var det en nærved megaloman COI-drøm at skabe en tilsvarende viden om den offentlige innovation, som OECD-landenes private innovationsstatistikker i 25 år har givet virksomhederne. Der er vi faktisk på vej hen. Og det går tjept.

Samtidig har vi selvfølgelig en masse nyheder fra det danske Innovationsbarometer 2.0, som vi brænder for at fyre af. Det handler bl.a. om innovation via tværgående samarbejde. Det gør de offentlige arbejdspladser ret ofte og ret godt. Nyt er også en dybere viden om hvor pengene til innovationen kommer fra, og hvilken rolle økonomisk pres spiller. Derudover ligger tværgående samarbejde i COI’s eget DNA, så vores landsdækkende innovationspraktik bliver selvfølgelig også en stor og vigtig opgave for os.

Lene Krogh Jeppesen

Chefkonsulent Lene Krogh Jeppesen:

For mig står 2018 under nordlys. Jeg glæder mig afsindigt meget til, at vi får konkretiseret det styrkede nordisk samarbejde om offentlig innovation med vores nordiske samarbejdspartnere. Jeg er spændt på, om vi allerede i år får prototypet en nordisk innovationspraktik, og jeg er nysgerrig på, hvordan billedet ser ud, når vi får tegnet nogle sammenhænge mellem de aktiviteter og initiativer, vi allerede har gang i i de enkelte nordiske lande. Allerede her i januar har vi for andet år i træk inviteret til skandinavisk topmøde dagen efter Velfærdens Innovationsdag, som vi ved tiltrækker mange svenske og norske deltagere. Det er en oplagt anledning til at erfaringsudveksle om, hvad vi har planlagt i 2018, og hvilke sammenhænge, der kunne være.

Og så begynder der at dukke nye henvendelser op fra aktører, der også er interesserede i evaluering af innovation. Det åbner muligheder for helt nye samarbejder og for at teste vores materialer og pointer om evaluering af innovation af i konkrete sammenhænge på helt nye felter.

Majken Præstbro

Relationschef Majken Præstbro:

Vi er et lille center med store ambitioner. Indtil nu har vi arbejdet hårdt på at etablere gode samarbejdsrelationer med innovationsenheder og innovationsaktive beslutningstagere og praktikere i kommuner, regioner og på statslige arbejdspladser. Vi har skabt nye mødeformater med bl.a. Innovationspraktikken og netværket for offentlige innovationschefer, vi har udviklet de dialogværktøjer og procesredskaber, vi kunne se, manglede for bedre at kunne evaluere og sprede offentlig innovation, og med Innovationsbarometeret har vi vist Danmark, hvordan innovationslandet ligger.

Dette arbejde fortsætter i 2018, men jeg glæder mig til, at vi i år skruer op for samarbejdet på tværs af landet. Som noget nyt i år inviterer vi os selv ind i mindre, konkrete samarbejder om at løse konkrete problemer. Vi ønsker i brede samarbejder på tværs af arbejdspladser og fagområder at eksperimentere os frem mod nye løsninger på de problemer, der fylder i hverdagen på offentlige arbejdspladser.