Ny KL-rapport: Kommunerne samarbejder - især om innovation

Danske kommuner samarbejder i stigende grad. Særligt om innovation og udvikling, viser en ny KL-rapport, som COI har bidraget til.

Kommuner i samarbejde

Der er gang i samarbejderne i de danske kommuner. I gennemsnit indgår hver kommune i 47 forskellige samarbejder med eksterne parter og aktører. 19 pct. af samarbejderne har innovation og udvikling som det væsentligste formål.

Det viser en ny rapport, som kommunernes forening KL har offentliggjort i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i januar. Rapporten, som Center for Offentlig Innovation også har bidraget til, viser, at kommunerne er meget bevidste om det nødvendige i at samarbejde for at løse en række opgaver.

Det fortæller Morten Mandøe, som er cheføkonom i KL:

"Kommunerne peger selv på, at de høster en række forskellige gevinster gennem samarbejde. Dels for at levere bedre service til borgere og virksomheder, men også for at levere den kommunale service mest muligt effektivt eller for at skabe innovation. Borgernes og virksomhedernes behov følger ikke altid kommunegrænserne – og skal man imødekomme de behov, må det ske i samarbejde," siger han.

Skaber højere kvalitet

Center for Offentlig Innovation har bidraget med tal til rapporten, der også viser, at innovation og udvikling er det, kommunerne samarbejder næsthyppigst om.

Ole Bech Lykkebo, analysechef i Center for Offentlig Innovation, siger:

"Det er nogle meget interessante og markante resultater. Det er ikke overraskende, at kommunerne samarbejder på kryds og tværs – men at det ligger så højt, som det gør, og at innovation spiller så stor en rolle, det overrasker mig alligevel lidt. Især når man ser på, at reducering af driftsudgifter, som ellers er en vigtig ting for kommunerne lige nu, faktisk er en mere sjælden grund til samarbejde end innovation."

Dog er der ikke tale om et "enten/eller" men et "både/og", tilføjer han:

"Det her er ikke et spørgsmål om at enten reducere udgifterne og skabe effektiviseringer eller om at fokusere på innovation. De ting hænger sammen. Innovation er aldrig for innovationens skyld. Tværtimod er innovation ofte med til at skabe bedre effektivitet, højere kvalitet og mere værdi for borgerne," siger Ole Bech Lykkebo.

Dræber myte om offentlig sektor

COI's Innovationsbarometer viser, at 78 pct. af de innovationer, der sker i kommunerne, sker i samarbejde med aktører uden for arbejdspladsen.

Over halvdelen af innovationerne sker i samarbejde med en anden arbejdsplads i samme kommune. Samtidig sker over halvdelen af innovationerne i samarbejde med mindst én ekstern part.

Læs mere om samarbejde på tværs i Innovationsbarometeret her >

Grafik: 56 pct. af de kommunale innovationer sker i samarbejde med mindst én ekstern part.

Grafik: 56 pct. af de kommunale innovationer sker i samarbejde med mindst én ekstern part.

Ifølge Ole Bech Lykkebo, analysechef i Center for Offentlig Innovation, er tallene i sig selv med til at aflive en myte om den offentlige sektor:

"Det er med til at dræbe en myte om, at den offentlige sektor lukker sig om sig selv. Rent innovationsfagligt er vi ikke overraskede, fordi vi ved, at innovation trives i samarbejde mellem forskellige parter. Vi ved også, at der er en grund til, at de bruger så mange kræfter på det ude i kommunerne: Der kommer simpelthen en effekt og en værdi ud af det, når du samarbejder med andre," siger han.

Morten Mandøe, cheføkonom i KL, forklarer, at kommunerne på innovationsområdet bl.a. samarbejder om digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger.

KL's kortlægning viser også, at der ofte indgår andre end kommuner – eksempelvis private virksomheder – i den type samarbejder.

"Det skyldes formentlig, at når forskellige aktørers viden samles, fører det ofte til nye idéer og løsninger," siger han.

Læs hele KL's rapport her >