COI bød norske og svenske kolleger velkommen til skandinavisk topmøde

Norske, svenske og danske innovationsaktører var fredag formiddag samlet til vidensudveksling og inspiration hos COI.

Gruppebillede med alle nordiske innovationsaktører

Foto: Innovationsaktører fra hele Skandinavien var samlet hos Center for Offentlig Innovation.

Innovationsaktører fra Norge, Sverige og Danmark var fredag formiddag samlet hos Center for Offentlig Innovation til morgenmad og vidensudveksling. Her udvekslede de 24 deltagere inspiration, erfaringer og tanker om arbejdet med offentlig innovation på tværs af de tre lande.

"Vi lægger meget gerne hus til de af vores nordiske kolleger, der arbejder med det, der også er vores opgave – nemlig at styrke grundlaget for arbejdet med offentlig innovation – og som kan inspirere os i vores daglige arbejde," sagde centerleder i COI Pia Gjellerup i sit velkomstoplæg.

Ny aftale på plads i Sverige

Det er anden gang, at COI lægger hus til et skandinavisk topmøde, der ligesom sidste gang blev afholdt dagen efter Velfærdens Innovationsdag.

Læs: Skandinavisk topmøde bød på inspiration fra Sverige, Norge og Danmark

Til mødet var bl.a. repræsentanter fra den norske kommunesektors interesseorganisation KS og den svenske statslige innovationsmyndighed Vinnova.

Jonny Paulsson, programchef i Vinnova, forklarede bl.a., at Vinnova netop har indgået en ny aftale med svenske SKL:

"I den nye aftale fokuserer vi på fire områder: Implementering og spredning af innovation – vi ved, at der allerede findes mange spændende projekter, og at der foregår meget innovationsarbejde, og nu vil vi se effekterne af de investeringer – og på stimulering af ny innovation og udvikling af ny viden. Blandt andet vil vi opbygge et helt nyt vidensfelt for public innovation governance, som vi tror bliver meget spændende," sagde han og tilføjede, at Sverige samtidig har påbegyndt arbejdet med svensk udgave af COI's Innovationsbarometer.

Politisk fokus og kommunalreform

Lasse Jalling, afdelingsdirektør for Forskning, Innovation og Kvalitetsudvikling i KS, fortalte, at Norge med sin nye regering har fået innovation ganske højt på den politiske dagsordenen:

"Det er rykket højt op. Vi arbejder stadig på at se, om vi kan få skabt en form for national overbygning på området for innovation i den offentlige sektor, og nu har den nye regering sagt, at innovation i den offentlig sektor skal løftes – så det kan være, at der kommer noget bevægelse i den retning. Samtidig står vi foran en kommunalreform: Om to år går vi fra at have 428 til at have 356 kommuner og fra at have 19 fylker (amter, red.) til at have 11. Det helt store spørgsmål bliver, hvad det kommer til at betyde for KS – og rolle, vi kommer til at spille," sagde han.

Foto: Det er anden gang, at innovationsaktører fra Norden er til topmøde hos COI.

Foto: Det er anden gang, at innovationsaktører fra Norden er til topmøde hos COI.

KS arbejder også videre på at styrke deres program for innovative anskaffelser, ligesom velfærdsteknologi er højt på dagsordenen.

Læs mere: Offentlig innovation på dagsordenen i alle nordiske lande

Norsk innovationsbarometer på trapperne

Derudover offentliggør KS den 6. februar resultaterne i deres version af Innovationsbarometeret, som man allerede kan se drypvise resultater fra her, forklarede Une Tangen, seniorrådgiver i KS' innovationsafdeling:

"Det er meget spændende, og vi har jo samarbejdet med flere af de, der er her, om det. Vi bruger den samme type grafik som Danmark, og vi har også næsten de samme resultater. Nu glæder vi os til lanceringen, hvor der kommer rigtig mange gæster, og til at bruge resultaterne i vores arbejde – både over for staten og i vores arbejde med kommunerne," sagde hun.

KS er også i gang med at lave en beregningsmodel for, hvordan man kan investere i forebyggelse, som bygger på både den svenske og danske Skandia-model og SØM-modellen:

"Og så er vi i gang med et læringsprogram for ledere, som er meget interessant. Det henvender sig til de øverste administrative ledere i kommunerne: Hvilke egenskaber skal de have for at være i stand til at bygge innovationskapacitet i deres administration? Vi har lavet et oplæg, som vi skal teste på mandag for første gang med de første fem kommuner," sagde Une Tangen.

Lærerigt og værdifuldt samarbejde

Danske KL var også repræsenteret ved konsulent i Økonomisk Sekretariat Kristina Krüger Hansen. Hun forklarede, at KL netop har oprettet en ny enhed for omstilling og udvikling, som er et resultat af et samarbejde mellem regeringen og KL:

"Vores rolle bliver at bistå kommunerne med at skabe effektiviseringer på en måde, der tager højde for de lokale vilkår. Og der er vi selvfølgelig meget interesserede i at høre om innovation og de gode og smarte løsninger, som viser, at der sker noget ude i kommunerne. Vi vil være med til at sprede de gode historier, og derfor er det også meget relevant for os at være her og høre om, hvad der foregår, og være med i den dagsorden," siger hun.

Foto: Centerleder i COI Pia Gjellerup lagde i sit oplæg vægt på COI's fokusområder.

Foto: Centerleder i COI Pia Gjellerup lagde i sit oplæg vægt på COI's fokusområder.

Pia Gjellerup, centerleder i COI, præsenterede Center for Offentlig Innovations nye strategiske ramme og lagde derudover vægt på de to fokusområder, som COI særligt kommer til at arbejde med i første halvår 2018: politikernes rolle i offentlig innovation og samarbejde på tværs.

"Vi har prøvet at dreje vores måde at se vores indsatser på, så spiller mere sammen. Det betyder, at vi for det kommende halvår har valgt et par hovedtemaer, som skal rumme alt, vi gør. Uanset, om vi arbejder med fx netværk, Innovationspraktikken eller vores Innovationsbarometer, er der en idé om at få det tonet inden for de to temaer. Det giver os et særligt fokus og indsatserne større styrke og sammenhæng," sagde Pia Gjellerup, som samtidig betonede det lærerige i at udveksle viden og erfaringer på tværs af nordiske lande:

"Vi lærer heldigvis af hinanden. Det er værdifuldt – og samtidig enormt hyggeligt," sluttede hun.

Læs: COI offentliggør ny strategisk ramme