Pia Gjellerup: En jule(op)sang fra COI

COI ønsker glædelig jul og et godt nytår – og takker for de mange gode samarbejder gennem 2018. Samtidig ser vi frem mod året, der kommer.

Pia Gjellerup, Centerleder COI

Pia Gjellerup, Centerleder COI

Mange forventer meget – virkelig meget af den offentlige sektor i Danmark. Her tænker jeg ikke på gode løsninger på de opgaver, som vi har besluttet at løse i fællesskab: Børnepasning, uddannelse, beskæftigelse, sundhed, omsorg, retssikkerhed, klima, trafik, erhvervsudvikling og meget mere. Jeg tænker på, at vi forventer, at den selv er effektiv, tidssvarende, gennemskuelig og udviklende.

Vi vil have mindst samme høje kvalitet i ydelser og i betjeningen, som vi forventer hos en privat. Pengene, som de fleste har bidraget ganske rundhåndet med via skattebetaling, skal bruges effektivt, og vi skal hele tiden kunne se, hvordan pengene bruges, og hvordan fejl opstår og rettes. Og så forventer vi også, at den er med i front, når vi eksempelvis taler nye behandlinger, fleksibel service og digitale løsninger.

En innovativ offentlig sektor

Den offentlige sektor er innovativ. Medarbejdere, ledere og politikere er parate til at udfordre de aktuelle løsninger, som måske ikke mere er de bedste. Kan borgere og virksomheder opnå et bedre resultat af indsatsen, hvis det offentliges arbejde tilrettelægges anderledes end i går? Kan samarbejdet med aktive og generøse borgere og med idérige og specialiserede virksomheder forbedre opgaveløsningen? Svarene er ja. Men det handler ikke om bevidstløst bare at ændre på al ting. Der skal tænkes godt efter. Man skal vide, hvad man gerne vil opnå. Og man skal vove at prøve de enkelte skridt af og at høste erfaringer med fejl og blindgyder, for så at kunne få holdbare og bedre løsninger i stor skala.

Især når vi rejser og møder andre landes måder at gribe deres fællesskab an på, bliver vi ret glade for, hvad vi dog har opnået. Nogle gange driller vi hinanden med, at vi lider af storhedsvanvid, når vi tror, at alt er bedre i Danmark. Vi ved godt selv, at meget kunne blive bedre, men det er et godt udgangspunkt for arbejdet, at vi på mange måder har opnået nogle løsninger, vi godt kan tillade os at være stolte af. Andre kan vi sagtens lade os inspirere af, for når de har luret på vore gode greb og tilpasset dem til deres virkelighed, er de nogle gange kommet et træk eller to foran os. Det kan vi så lære af.

Har været de fremmeste

Sådan har vi i COI oplevet 2018. I årene forud var der ikke så meget tvivl om, at vi i de stærke velfærdslande i Norden og omegn var anerkendt for at være de fremmeste, når det gjaldt innovation i den offentlige sektor. Mange kommuner, alle regioner samt en del statslige styrelser, herunder en fælles indsats i det daværende MindLab, har arbejdet systematisk med innovation. COI blev etableret i 2014 for at sikre et nationalt fundament under udviklingen, så vi kunne styrke arbejdspladser på tværs af hele den offentlige sektor i det innovative arbejde. Opbygningen af kapacitet til at arbejde innovativt herunder med borgere og virksomheder, sikre inddragelse af medarbejdernes engagement og indsigter, gennemføre et godt evalueringsarbejde og styrke spredningen af løsninger, der har skabt værdi.

Efterspørgslen på den danske måde at arbejde på har været stor – særligt fra de øvrige nordiske lande, men også fra OECD og EU. En af grundene har været, at vi ikke blot fortalte de gode historier. Vi har med Innovationsbarometeret, som er statistikken over innovation i den offentlige sektor, vist vore styrker og svagheder. Punkteret myter og afdækket områder, hvor vi er tynde i kortene. Det har givet et enestående afsæt for at kunne lære af meget mere end af de enkelte eksempler, og derfor er Innovationsbarometeret blevet kopieret i alle de øvrige nordiske lande og offentliggjort i løbet af 2018. Vi sidder nu med et virkelig kvalificeret grundlag, når vi skal lære af hinanden.

Deler ud af deres erfaringer

COI har selv oplevet efterspørgslen, og vi har set mange kommunale, regionale og statslige arbejdspladser være i gang med at dele ud af deres erfaringer. Man bliver altid stærkere af at dele ud. Man bliver nemlig klogere på sine egne løsningers styrker, mangler og udviklingspotentialer, når man skal forklare dem for andre, der kender til arbejdsfeltet. Og så sker det – der er andre, der løber videre. Nu er det dem – i Norge, i Sverige, i Finland (og flere steder endnu) – der tager slæbet med at være først.

Norge barsler med en stortingsmelding om offentlig innovation, der i efteråret 2019 debatteres i Stortinget, så der politisk sættes national retning på innovationsindsatsen. Den svenske innovationsmyndighed Vinnova griber i 2019 handsken og løfter innovationsarbejdet op til et systemniveau – der lægges en særskilt strategi for innovationsindsatser i den offentlige sektor. Finlands indsats med mere struktureret og systematisk at lave eksperimenter er forankret hos statsministeren, og måske er det netop den stærke forankring og længerevarende satsning, der viser sig ved, at hele 95 procent af kommunerne ifølge det finske Innovationsbarometer er innovative.

Vores tur til at gå den kortere vej

Arbejdet skal foldes ud og erfaringer høstes og bruges til at forbedre. Man kan aldrig finde den bedste løsning ved skrivebordet. Man skal prøve dele af løsninger af hos de borgere, der skal have glæde af løsningerne – og som også skal have besværet med at få mest muligt ud af noget nyt, som man ikke kender til. Undervejs skal man også få løsningerne kvalificeret og tilrettelagt hos medarbejderne.

Nu er det så til gengæld vores tur til at gå den kortere vej til nye og bedre løsninger – den vej, man kan gå, når andre har lavet investeringerne i at gå omveje, høste dyre erfaringer om det, man har glemt i første omgang, og at undgå antagelser, som viser sig at tabe i mødet med virkeligheden. Vi kan på nogle områder blive dem, der genbruger.

Vi skal være klar til at træde med

Hvis vi virkelig træder an, vil vi i Danmark fortsat kunne være i front med udvikling af kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor på mange felter. Det kræver især et strategisk løft – her tager de øvrige nordiske lande lige nu nogle stærke politiske beslutninger, der styrker kapaciteten gennem både politisk fokus og målrettet økonomisk støtte. Vi skal være klar til at træde med, ellers mister vi hjulet på dem foran, og så bliver turen hjem ensom og krævende, og kræfterne til morgendagens indsats svinder.

Jeg vil gerne sammen med det øvrige team i COI takke for samarbejder, inspiration, generøsitet og forventninger gennem 2018. Det har været et begivenhedsrigt år. Ferien lokker med familie og fest og den nødvendige afslapning fra dagens dont. Forude venter 2019 med nye opgaver og en fortsættelse af indsatser og samarbejder overalt i den offentlige sektor. Vi giver ikke frivilligt slip på førertrøjen, men vi er kloge nok til at udnytte at ligge i læ engang imellem undervejs.

Mange ønsker om en glædelig jul og et godt nytår 2019.

Mange venlige hilsener

Pia Gjellerup