Mød COI's nye kollega, der skal forske i offentlig innovation

Ditte Thøgersen er ny ph.d.-stipendiat hos COI. Hun skal bl.a. forske i, hvordan offentlige innovationer bedst bliver implementeret og spredt.

Foto: Ditte Thøgersen skal arbejde med ph.d.-projektet 'offentlig innovation og værdiskabelse', der er samfinansieret af COI og Copenhagen Business School.

Foto: Ditte Thøgersen skal arbejde med ph.d.-projektet 'offentlig innovation og værdiskabelse', der er samfinansieret af COI og Copenhagen Business School.

Mandag den 6. august bød COI velkommen til en ny kollega. Ditte Thøgersen er ny ph.d.-stipendiat i centeret, og de næste tre år skal hun arbejde på et ph.d.-projekt om offentlig innovation.

Projektet hedder 'offentlig innovation og værdiskabelse' og er samfinansieret af Center for Offentlig Innovation og Copenhagen Business School (CBS).

I praksis kommer Ditte Thøgersen til at sidde hos både COI og på CBS.

"Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Den endelige projektbeskrivelse er endnu ikke på plads, men tanken er, at jeg skal ud at følge udvalgte cases i den offentlige sektor for at undersøge, hvad der skal til for, at innovationer bliver implementeret i bund, og hvad der skal til for, at innovationer bliver spredt. Fokus bliver på selve innovationerne, ikke organisationerne, og det bliver meget spændende at følge den proces – og ikke mindst medarbejdernes oplevelse af den," siger hun.

Stærkere samarbejde

Ditte Thøgersen har en kandidatgrad i politisk kommunikation og ledelse fra CBS og kommer fra en stilling som projektleder på Københavns Universitet.

Her har hun bl.a. været ansvarlig for tilrettelæggelse og eksekvering af tværgående udviklingsprojekter inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

Håbet er, at ph.d.-projektet samtidig kan føre til et stærkere samarbejde mellem COI og CBS' Institut for Organisation.

"Både COI og CBS ønsker mere samarbejde, så ud over projektet kommer jeg til at fungere som en slags brobygningsagent. Hvad der konkret skal komme ud af det er endnu ikke afklaret, men forhåbningen er, at den praksisnære viden og det store netværk, COI har, kan komme forskere på CBS til gode, men den forskning, der foregår på Institut for Organisation, kan bringes i anvendelse gennem COI's netværk. Tanken er, at jeg skal åbne en form for videnskanal der," siger Ditte Thøgersen.

Spændt på at følge processen

Ph.d.-stipendiet blev slået op i slutningen af januar, og meningen er, at projektet skal bidrage til en mere præcis viden om hvilke organisatoriske forhold, der skaber gode betingelser for innovation og spredning af den mellem offentlige organisationer.

Eksempelvis hvordan viden om innovation deles mellem offentlige organisationer, hvordan innovation og innovationsprocesser spredes optimalt og hvordan resultaterne af offentlig innovation bedst kan vurderes, evalueres og forankres.

Ditte Thøgersen glæder sig til at komme ud at følge innovationsprocesserne i praksis:

"Jeg glæder mig især til at komme ud og lave mit feltarbejde. For jeg er nysgerrig. Jeg har selvfølgelig nogle hypoteser, men jeg er helt oprigtig nysgerrig efter at vide, hvordan offentligt ansatte gør, og hvad der gør dem gode til det," siger hun og fortsætter:

"Vi har allerede meget viden om ledernes syn på organisationen. Men der kan være et stykke vej fra ledernes resultatorienterede blik til medarbejdernes oplevelse af processen. Og det er lige præcis deres oplevelse, jeg gerne vil undersøge ved at lave observationer og interviews. For vi kan jo se, at de er gode til det, og at der sker rigtig meget. Men lige præcis, hvad der sker – det er jeg virkelig spændt på at følge," slutter hun.