Innovationspraktik skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor

Innovationspraktikken

Årets praktikanter og værter mødes til workshop om Innovationspraktikken

En kommunaldirektør, bibliotekarer, udviklingskonsulenter og mange andre offentlige ansatte og ledere tager i uge 37 i innovationspraktik for at lære nyt og blive klogere på, hvordan andre i den offentlige sektor arbejder. I alt deltager 131 værter og praktikanter i praktikken.

En af deltagerne er kontorchef i Finansministeriet, Simon Pasquali, der skal i praktik hos Dragør Kommunes kommunaldirektør Kenneth Kristensen. Begge håber på, at praktikken kan give nyt netværk og gensidig inspiration. 

"Det bliver sundt at komme ud i virkeligheden og møde borgerne og dem, der arbejder i kommunerne. Jeg håber på at få noget inspiration derude, som vi kan bruge her i kontoret," siger Simon Pasquali, der er kontorchef i Finansministeriets Center for Kommuneøkonomi og Regioner og arbejder med rammerne for den kommunale dagligdag:

"Jeg vil gå ydmygt til praktikken og tror, at jeg kan få meget ud af at se, hvad der fungerer i dagligdagen, men også om der for eksempel er bureaukrati, regulering eller styring, som ikke virker hensigtsmæssigt i praksis set fra kommunerne af," siger Simon Pasquali.

Medarbejdere i Dragør deltager i Innovationspraktikken

Kommunaldirektør i Dragør Kommune Kenneth Kristensen har også opfordret sine medarbejdere til at tage i Innovationspraktik. Derfor er han glad for, at mange af Dragør Kommunes medarbejdere er med:

"Med Innovationspraktikken tilbyder vi vores medarbejdere og ledere at få et blik på sin egen og andres måde at løse opgaver på. Vores ansatte kan både få inspiration til at gøre små ting anderledes, eller de kan blive overbevist om, at det vi gør i dag, er godt," siger Kenneth Kristensen.

Han håber, at medarbejderne i kommunen får udbygget deres netværk, som de kan bruge fremadrettet: 

"Vi har for eksempel en medarbejder i personaleafdelingen, der hedder Camilla. Hun skal i praktik i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det giver hende meget konkrete erfaringer og kontakter, som både hun og Ringkøbing-Skjern kan bruge, når der er brug for sparring fra en fagperson, der kender dilemmaerne i en kommune," siger Kenneth Kristensen.

Innovationspraktik skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor

Kenneth Kristensen og Simon Pasquali er langt fra de eneste, der har tilmeldt sig Innovationspraktikken. Offentlige arbejdspladser og medarbejdere fra hele den offentlige sektor er repræsenteret. 28 procent af deltagerne krydser sektor enten ved at have besøg eller tage på besøg:

"Sammenhæng på tværs i den offentlige sektor er en vigtig og aktuel dagsorden. Innovationspraktikken er en måde at gøre sammenhæng konkret - være dér, hvor man fanger det, andre i det offentlige gør. Man bliver selv klogere, og man får respekt for andres arbejde," siger Pia Gjellerup, centerleder i Center for Offentlig Innovation.

INNOVATIONSPRAKTIK GØR DET NEMMERE AT LÆRE AF ANDRE

  • Innovationspraktikken skal gøre det lettere for medarbejdere og ledere på offentlige arbejdspladser at lære af hinanden.
  • 28 procent eller knap en tredjedel af deltagerne krydser sektor, når de tager i praktik eller får besøg.
  • Center for Offentlig Innovation står for rammerne, mens værter og praktikanter kan bestemme indholdet.