Innovationspraktik på tværs: Assens åbnede op for Digitaliseringsstyrelsen: Vi lavede en aftale om at være åbne og undre os

Innovationspraktikken gav Digitaliseringsstyrelsen og Assens kommune indblik i, hvor meget de har tilfælles.

Digitaliseringsstyrelsen praktikanter Assens Kommune

Digitaliseringsstyrelsen fik besøg af praktikanter fra Assens Kommune

"Kommunerne er på mange måder vores samarbejdspartnere. At kende deres hverdag kan kun stille os stærkere."

Sådan siger Helle Egly Jespersen, fuldmægtig i Digitaliseringsstyrelsen, der brugte COI’s Innovationspraktik til at tage fire dage til Assens Kommune, hvor hun var på besøg i kommunens afdeling for digitalisering og velfærdsteknologi.

"Jeg havde længe haft et ønske om at komme på besøg i en kommune. Men hvilken skulle det så være, og hvem havde tid til at få mig på besøg? Innovationspraktikken gav nogle lette rammer at hoppe ind i, som gjorde det nemt at tage ud til dem, der rakte hånden op," forklarer Helle Egly Jespersen om sin beslutning om at tage i Innovationspraktik.

Besøget gav Helle Egly indblik i, hvordan Assens kommune arbejder konkret med de digitale strategier, som Digitaliseringsstyrelsen er med til at udforme. Samtidig var det interessant for Assens at få en praktikant ud, som kunne forstyrre hverdagen:

"Vi er altid nysgerrige på, hvordan andre ser på os og om, der er noget, vi kan forbedre, optimere eller ikke gør hensigtsmæssigt. Derfor er vi altid interesserede i at blive forstyrret for at se på tingene på ny. Og derfor valgte vi at være med i Innovationspraktikken," fortæller Tine Helvang Hansen, konsulent i afdelingen for digitalisering og Velfærdsteknologi i Assens Kommune.

Godt på vej med digitalisering – både kommunalt og statsligt

Som en del af besøget var Helle Egly blandt andet på besøg i Borgerservice, hvor hun talte med medarbejdere, der til daglig guider borgere i digitale selvbetjeningsløsninger, og hun var også med til et leverandørmøde. Hun var desuden med på et årligt dialogmøde mellem de frivillige datastuer og Assens Kommune. Hos datastuerne kan de ældre få IT-hjælp for eksempel til at tjekke digital post og selvbetjening.

Læs: Jette Zimmmerman var i Innovationspraktik i 2016 - i år vil hun være vært 

"I Digitaliseringsstyrelsen har vi talt om, at de ældre er nået langt med digitaliseringen. Og det fik jeg bekræftet, da jeg var med på mødet med datastuerne. Her fortalte de, at der kommer langt færre ældre, og at dem der kommer, er gengangere og er på et højere teknisk niveau," fortæller Helle Egly

Derfor diskuterede de også, hvordan man kunne bruge erfaringerne fra digitaliseringen af ældre til andre grupper. For eksempel til at få unge og flygtningegrupper i gang med selvbetjening.- Det er jo oplagt, at man kan genbruge metoden, man har brugt til de ældre, til også at få andre målgrupper med om bord i digitaliseringen, fortæller Helle Egly Jespersen.

Ønske til Digitaliseringsstyrelsen: Fortæl os noget mere

Praktikken gav tid til at forstå hinandens udgangspunkter og gav input til, hvordan de to organisationer kan nærme sig hinanden og dermed få mere ud af hinanden.

"Vi arbejder meget struktureret med vores nationale digitaliseringsstrategier og har spurgt efter mere information fra de enkelte projekter. Pludselig var der én, som vi kunne spørge om, hvorfor der ikke var mere konkret information. Og hun kunne sige, nå, okay, er det det, I vil have," fortæller Tine Helvang Hansen.

Læs: Innovationspraktik mellem stat og kommune gav nyt netværk og ideer med hjem

Det ønske tog Helle Egly med sig hjem til Digitaliseringsstyrelsen:

"Under besøget blev jeg bestyrket i, at digitalisering, både her og i Assens, handler mere om forandring og kommunikation end at få teknik til at lykkes. I Assens var de meget interesserede i, hvad vi sidder med herinde. Og opfordrede os til at kommunikere langt tydeligere. Så det vil vi skrue op for nu. Og nu ved jeg helt præcist, hvem det er, jeg skal tænke på, når jeg skal kommunikere herfra," siger Helle Egly Jespersen.

Ansigt på digitaliseringsstyrelsen

Helle Egly og Tine Helvang Hansen mødte hinanden til COI’s workshop om innovationspraktik i København. Til workshoppen havde der særligt været fokus på at værten planlagde et program med pauser til at reflektere.

"Da vi evaluerede forløbet grinede vi lidt af det. For der var indlagt refleksionspauser. Men det endte med et program med fuld fart på," siger Helle Egly Jespersen.

Som en del af programmet for praktikken var der bl.a. indlagt pitstop, hvor Helle Egly og afdelingen havde fælles refleksioner og talte om specifikke emner, som for eksempel gevinstrealiseringer, og hvordan man måler effekter.

"Det oplevede jeg, at både medarbejdere og ledere i afdelingen fik meget ud af. Pludselig havde vi jo et ansigt på Digitaliseringsstyrelsen og kunne diskutere digitalisering fra to forskellige sider," siger Tine Helvang Hansen

Åbenhed og tid gav tillid

Ved workshoppen lavede Tine Helvang Hansen og Helle Egly en aftale om at være åbne. Helle Egly skulle have lov at undre sig og Assens Kommune skulle ikke kun vise glansbillederne frem.

"Vi lavede en aftale helt fra starten, hvor de understregede, at jeg skulle holde fast, hver gang der var noget, jeg undrede mig over. Samtidig ville jeg gerne have andet end et glansbillede, for jeg var der jo for at komme tættere på dem. Så åbenhed var én af de ting, der var vigtige for mig," siger Helle Egly Jespersen.

Læs: Innovationspraktik skaber sammenhæng på tværs af den offentlige sektor

Både undring og åbenhed var med til at opbygge en tillid, siger Helle Egly, der var afsted i fire dage:

"Selv om fire dage hører til de lidt længere praktikophold, så talte vi om, at det også var meget givende. Når man taler med mennesker, så kræver det tillid at fortælle om de ting, der er svære. Og der hjælper tid med at opbygge den tillid," siger Helle Egly Jespersen.

Også i Assens har åbenheden og tilliden været afgørende

"Det giver noget helt andet at være så tæt på hinanden. Det var tydeligt at mærke, at den direkte dialog er meget værdifuld," siger Tine Helvang Hansen.