Innovationspraktik mellem stat og kommune gav nyt netværk og ideer med hjem

Innovationspraktik mellem statslig og kommunal organisation gav ny indgang, netværk og ny inspiration.

Louise Krabbe, fuldmægtig SKAT

Louise Krabbe, fuldmægtig i SKAT var i innovationspraktik hos Borgerservice i Aarhus Kommune

"Jeg var både med til at ekspedere kunder og fulgte en digital hotline og var med på en telefonlinje med borgerne. Men jeg var også med til strategi- og ledermøde og fulgte udviklingsafdelingen."

Sådan fortæller Louise Krabbe, fuldmægtig i SKAT i Aalborg, der tog i innovationspraktik hos Borgerservice i Aarhus Kommune, hvor Vibeke Bech, leder af Borgerbetjeningen tog imod.   

Lavede sammen plan for praktikken

Det var COI, der sørgede for at lave matchet mellem Louise Krabbe og Borgerservice i Aarhus Kommune. Og det match gav god mening for Louise Krabbe.

"Vi tog allerede kontakt til hinanden før COI’s workshop. Der talte vi om, hvad vi hver især kunne bidrage med og ville have ud af praktikken. Jeg ville for eksempel gerne høre om, hvordan de arbejder med innovation og udvikling, og hvordan de ser på kunderne," fortæller Louise Krabbe.

Sammen fandt de to parter frem til en fælles plan for opholdet, som varede tre dage:

"Vi blev enige om, at jeg var der i tre dage, og fik lavet en plan for, hvordan dagene skulle forløbe. På den måde kunne jeg også selv forberede mig på, hvilke indsigter, jeg ville have med derfra," fortæller Louise.  

Kunne genbruge tilgang i eget arbejde

Og indsigter var der nok af. Og mange af dem kunne Louise tage med sig hjem til Aalborg.  Louise Krabbe fik blandt andet indsigt i, hvordan Vibeke arbejder med ledelse i Borgerservice i Aarhus Kommune. Og ikke mindst en person, som hun kunne ringe til efterfølgende og få sparring fra:

"Vibeke har gjort sig mange spændende tanker om forandringsledelse, og om hvordan man bruger medarbejdernes forskellige styrker til at skabe det bedste team. Og efterfølgende har jeg også taget fat i Vibeke for at få sparing," siger Louise Krabbe

Efterfølgende brugte hun de nye input i Aalborg:

"Da jeg kom hjem holdt jeg en udviklingsdag i min egen enhed, hvor der var fokus på dialog, teamsamarbejde, og hvordan vi finder fælles værdier og får dem italesat. Det fokus udsprang blandt andet af mit ophold hos Vibeke i Aarhus," fortæller Louise Krabbe.

Har fået ny indgang til kommunal organisation

Innovationspraktikken har i særlig grad givet Louise Krabbe en indgang og et netværk, som hun kan bruge i dagligdagen.

"Med innovationspraktikken har jeg fået en indgang til Aarhus Kommune som organisation. Det er meget vigtigt, for Borgerservice i Aarhus og SKATs Udlandsafdeling har mange snitflader, hvor vi kan gøre brug af hinanden."

Men også efter praktikken har Louise Krabbe haft god nytte af sin praktikvært Vibeke.

"Efterfølgende blev SKAT inviteret til samarbejdsmøde med Aarhus Kommune, hvor både Vibeke og jeg deltog. Og så har Vibeke også være på besøg hos mig i Aalborg, hvor hun fik lov at se min verden," siger Louise Krabbe.