Regionerne indtræder igen i kredsen bag COI

Regionerne indtræder nu i samarbejdet med KL og regeringen i Center for Offentlig Innovation.

Center for Offentlig Innovations medarbejdere

Center for Offentlig Innovations medarbejdere er glade for igen at have Danske Regioner som parter

Danske Regioner indtræder igen som parter i Center for Offentlig Innovation på lige vilkår med de øvrige parter.

"COI's opgave handler i høj grad om at sprede værdifulde løsninger på tværs af arbejdspladser overalt i den offentlige sektor. Derfor har vi savnet regionerne i samarbejdet om innovation. Det er godt, at sammenhængen nu er genskabt," siger centerleder i Center for Offentlig Innovation, Pia Gjellerup. 

De seneste uger har regeringen indgået aftaler med KL og Danske Regioner om økonomien for 2018.

Som led i de økonomiske aftaler indtrådte Danske Regioner igen i partnerkredsen bag Center for Offentlig Innovation. Regeringen, KL og Danske Regioner er også enige om at formulere en ny strategi for COI's funktion og arbejde.

COI blev etableret i 2014 af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.