Snigpremiere på hjælpepakken til at evaluere innovative tiltag på stor evalueringskonference

Evaluering og innovation er traditionelt ikke blevet opfattet som det bedste makkerpar. COI har i det forgangne år lagt kræfter i at få venskabet til at spire.

evalueringskonference

Snigpremiere på hjælpepakken til at evaluere innovative tiltag på stor evalueringskonference.

Startskuddet gik for knap et år siden, hvor COI inviterede til konferencen 'Hjælp! Jeg skal evaluere et innovativt tiltag'. På Dansk Evalueringsselskabs årskonference den 8.-10. september i Kolding blev det tydeligt, at der nu faktisk er hjælp at hente. 

I november 2015 tog offentligt ansatte fra hele landet på tværs af stat, kommune og regioner imod COI's invitation til at deltage i oplæg og debat om, hvordan evaluering og innovation kunne blive et godt makkerpar. På konferencen stod udfordringen stærkt: Hvad gør vi, når de traditionelle evalueringsmodellers fokus på målbarhed og programmerbarhed møder de innovative tiltags kompleksitet og uforudsigelighed? Heldigvis trådte også potentialet stærkt frem: Evaluering kan løfte innovationen til et højere niveau. Det sker, når evalueringen tidligt kobles på det innovative tiltag og dermed bliver fødselshjælper, styringsredskab og tilpasningsværktøj. Behovet for at kunne vise værdien af innovationsarbejdet – eller at stoppe de innovationsprojekter, der ikke giver værdi – fyldte også meget blandt konferencens deltagere. Men hvordan når vi hen til potentialet? Der tegnede sig et billede af en vej frem med nye tilgange i evaluering, nye værktøjer og nye modeller, men frem for alt netværk og videndeling mellem praktikere og forskere på feltet.

Spring ud i det. Gør noget. Noget er bedre end ingenting!

Vi spoler frem til efteråret 2016: 246 tilmeldte fra kommuner, regioner og stat, konsulentverdenen og forskningsverdenen drog den 8. september til Dansk Evalueringsselskabs (DES) årskonference i Kolding. I år var evalueringsfeltets håndtering af kompleksitet hovedtemaet.

Lokalet var fyldt til det udsolgte læringsseminar "Evaluering af innovative tiltag". Analyse- og forskningschef Vibeke Normann Andersen og Programleder Ulf Hjelmar, begge fra KORA, ridsede historikken og feltet op evalueringsteoretisk og delte deres erfaringer med at lave konkrete evalueringer af komplekse og innovative tiltag. Helle Vibeke Carstensen, Kontorchef i Socialforvaltningen, Københavns Kommune fortalte om de evalueringskrav, som topledelse og politikere stiller til innovationspraktikere. COI bidrog med viden fra innovationsbarometeret og feltarbejde om innovationspraktikeres behov og ønsker: Hvad skal der til for at flere innovative tiltag bliver evalueret? 

COI rundede oplægsdelen af læringsseminaret af med en snigpremiere på det produkt, som er resultatet af det sidste års arbejde og samarbejde med praktikere og forskere om at gøre det lettere og mere attraktivt at evaluere innovative tiltag: En hjælpepakke til evaluering af innovative tiltag. Pakken indeholder Vejledning om evaluering af innovative tiltag af professor Peter Dahler-Larsen, Grønspættebogen - til dig, der skal evaluere innovative tiltag, som er et praktisk supplement, samt et sæt arbejdsskemaer, som fører innovatører fra start til slut i deres evaluering. Begge dokumenter findes ud i højre side.

Evaluerings rolle i at fremme spredning af innovative løsninger

På læringsseminaret diskuterede deltagerne i grupper de forskellige videnshuller og potentialer, som gemmer sig i evaluering af innovation. De store spørgsmål blev vendt: Hvordan holder vi fokus på, hvad anvendelsen er af evalueringen? Hvordan skaber man den legitimitet og en position til at skabe et evalueringsdesign, der giver mening? ”Især når kravet er tal og helst tal vi har i forvejen. Og det må helst ikke koste noget, og det må helst kun fylde en side.”, som en deltager påpegede. Evaluators ændrede rolle fyldte også i diskussionerne. Hvis evaluator er med i innovationsprocessen fra begyndelsen, forudsætter det, at der er eller kan skabes tillid til at åbne dørene til processen. Til at lukke evaluatoren indenfor. Det betyder også, at evaluator må kunne træde lidt varsomt. Og hvordan udfordrer det den traditionelle opfattelse af evaluator som objektiv og distanceret? Hvilke konsekvenser får det i praksis?

Med COI-brillerne på er det særligt interessant at opleve den store opmærksomhed om, at evaluering styrker spredning af innovation. Det blev blandt andet diskuteret, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde med andre formidlingsformer og at styrke spredningen af innovationers værdi både internt i organisationen og uden for organisationen. Hvad sker der for eksempel, hvis vi i stedet for altid at holde konferencer som ”kom og hør” – i stedet laver ”kom og lær og gør”? Kan vi styrke incitamentsstrukturer, så vi i højere grad spreder innovative løsninger gennem evaluering? Hvordan kan vi fastholde ledelsesopmærksomhed på både evaluering og spredning?

Der var masser af spørgsmål og refleksioner og færre klokkeklare svar på rolle- og praksisudfordringerne. Ulf Hjelmar opfordrede til ikke at lade sig slå ud af kompleksiteten: ”Jo mere komplekst det felt er, du skal evaluere, jo vigtigere er det at reducere kompleksiteten i dit evalueringsdesign. Keep it simple!”

Skal du, eller er du allerede i gang med et innovativt tiltag, og vil du gerne evaluere, men ved ikke hvor du skal begynde? Så er hjælpepakken noget for dig. COI’s hjælpepakke kan bestilles, og den er også tilgængelig på vores hjemmeside: coi.dk/evaluering. Her vil skemaerne være tilgængelige i en digital form, der kan anvendes direkte på skærmen.

COI fortsætter arbejdet med evaluering af innovative tiltag og følger derfor med i, hvordan værktøjet bliver brugt i praksis. Vi opfordrer interesserede til at henvende sig til COI og dele erfaringer med at bruge pakken.