Hverdagens innovationseksperter delte historier fra maskinrummet

Tirsdag blev der sat ansigter på de mennesker, der arbejder med offentlig innovation i dagligdagen og er med til at skabe mere kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor.

Hverdagens innovationseksperter delte viden og erfaringer til boglanceringen af 'Innovationsbaromteret'.

I anledningen af udgivelsen af ”Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation” havde COI inviteret frivillige, medarbejdere og ledere, der har bidraget til bogen, til at inspirere til og fortælle om, hvordan man arbejder med offentlig innovation i hverdagen.

Bogens forfatter, analysechef Ole Bech Lykkebo kaldte ved fejringen sin nye bog for et innovationsfagligt kinderæg:

"Bogen gemmer på store overraskelser. For det første hel ny statistik om offentlige innovation, 37 konkrete eksempler og 43 konkrete råd og perspektiver," sagde Ole Bech Lykkebo.

Frivillige: ”Vi er et supplement til det offentlige”

Fejringen var delt op i tre blokke med tre forskellige perspektiver på offentlig innovation. Første oplæg handlede om, hvordan frivillige borgere kan være med til at drive den offentlige innovation. En af Innovationsbarometerets konklusioner er nemlig, at borgere spiller en rolle i 63 procent af innovationerne.

Lisbeth May Petersen fra den københavnske vågetjeneste og Camilla Martens, der er motivator i netværket ’Ledige med drive” fortalte begge om, hvordan deres to forskellige tilbud, er med til at skabe bedre velfærd for andre borgere.

I vågetjenesten rykker frivillige ud til døende for at give nærvær i den sidste tid. Røde Kors startede vågetjenesten på Bornholm i 2004 og dækker i dag hele landet.

"Vi er et supplement og kan noget, der ikke findes i hospitalsverdenen. Det er vigtigt, at der er klare aftaler og forventningsafstemninger. Det skal være tydeligt at den frivillige ikke indgår i nogen plejefunktioner, men netop kan være medvirkende til at skabe ro og tryghed for den døende i et orkanens øje i en travl hospitalsverden," siger Lisbeth May Petersen.

I netværket ”Ledige med drive” hjælper ledige borgere også hinanden til at komme i job. Og derfor ser Camilla Martens også netværket som et supplement til den traditionelle beskæftigelsesindsats:

"Vi lytter til de ledige, og alle er velkomne. Der er ingen kontrol eller registrering hos os. Det er afgørende for, at den ledige kan slappe af og få det bedste ud af netværket," sagde Camilla Martens.

Medarbejdere vil gøre hverdagen bedre for borgerne

En anden af Innovationsbarometerets konklusioner er, at medarbejdere er drivende i en stor del af offentlig innovation. 86 procent af innovationerne i den offentlige sektor har medarbejdere i en nøglerolle.

Projektsygeplejerske på Rigshospitalet, Katrine Seier Fridthjof og forandringsagent i Vej og park, Poul Hansen fortalte begge om deres to forskellige innovationsprojekter, hvor de begge har spillet en nøglerolle i at udvikle og gennemføre projekterne.

Katrine Seier Fridthjof fortalte indlevende om, hvordan hun har været med til at udvikle et tilbud til patienter, som gør det muligt at modtage sin kemoterapi derhjemme i stedet for at være indlagt via en transportabel avanceret infusionspumpe. Løsningen er nu en integreret del af driften på Hæmatologisk Klinik ved Rigshospitalet.

"I begyndelsen brugte vi meget fritid på at udvikle processerne og arbejdsgangene omkring pumpen. Så det har været en stor investering i patienternes livskvalitet, at vi har fået lov at udvikle den fuldt ud," fortalte hun til innovationscafeen.

Kemopumpen er nu udbredt til alle hæmatologiske klinikker i hele landet.

"Når man hører ordet ’innovation’, så ved man jo aldrig helt, hvad man skal gøre. Vi har i lang tid vidst, at patienter får bedre livskvalitet af at være hjemme. Med kemopumpen har vi vist, at vi som fagpersoner har stor indsigt i patienterne. Den indsigt kan vi bruge til at skabe nye løsninger," sagde Katrine Seier Fridthjof. 

I Billund Kommune fandt forandringsagent Poul Hansen og kollegerne også en idé til, hvordan medarbejderne i Vej & Park kunne give bedre service til spørgelyste borgere.

Medarbejderne i Vej & Park bliver nemlig ofte spurgt om vej til byens turistattraktioner, og derfor fandt Poul Hansen på, at alle afdelingens medarbejdere kunne få et bykort til de turister, der spurgte om vej.

"Vi har faktisk altid fungeret som en slags turistguider i byen. Så vi kunne ligeså godt have et kort, når vi så ofte bliver stoppet. Det gør det da lidt sjovt at gå på arbejde," siger forandringsagent, Poul Hansen.

Økonomi og velfærdsteknologi kan også sætte gang i innovation

Innovationsbarometeret har også analyseret, hvad økonomi betyder for offentlig innovation. For et presset budget kan ofte være et rammevilkår for at sætte innovation i gang.

Ønsket om økonomisk gevinst var også en vigtig del af afsættet, da de fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal via et offentlig-privat innovationspartnerskab udviklede et nyt digitalt koncept for genoptræning.

Her udviklede fysioterapeuter og udviklere fra virksomheden icura en løsning, hvor borgere kan træne hjemmefra og få direkte feedback på kvaliteten i deres øvelser fra et sensorsystem og en smartphone.

"Vi fik til opgave at nytænke kommunernes genoptræning, så vi kunne tilbyde borgerne et genoptræningsforløb med samme eller bedre kvalitet men for færre ressourcer. Så økonomi spillede en vigtig rolle i hele processen fra første businesscase til endelig implementering," sagde projektleder Berit Rask.

Kommunen sparer i dag op til 18 procent per borgere, der bruger den digitale genoptræning. Og Berit Rask fortalte, at omkring 15 danske kommuner arbejder med en kopi af den digitale genoptræning.

Til slut fortalte Claus Holm, leder af effektivisering og HR i Furesø Kommune om, hvordan den kommunale gryderet kokkereres, hvis økonomi og innovation skal spille sammen. I de seneste år har Furesø Kommune effektiviseret og omprioriteret for 250 millioner kroner.

"Vi skal løse flere og sværere problemer for stadig færre ressourcer. Det skal være en motivationsfaktor for at finde stadig forbedrende alternativer til vores nuværende praksis. For at skabe den bedste opskrift på innovation, så kræver det både politisk lederskab, helhedsløsninger, et stærkt engagement i hele organisationen en lille spids grønthøster og selvfølgelig nytænkning og begejstring," sagde Claus Holm. 

Til slut drak oplægsholdere, COI’ere og gæster et glas vin sammen og delte erfaringer og fortsatte diskussionerne med udgangspunkt i dagens oplæg.