Hvordan kan din organisation understøtte innovation?

COI inviterer til Innovationscafé på DOKK1 i Aarhus. Praktikere og forsker fortæller om, hvordan organisering har konsekvenser for innovation

Innovationscafé

Innovationscaféen kommer til Aarhus.

Der er mange forskellige måder at understøtte innovation på organisatorisk. Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer med at skabe organisationer, der får innovation til at ske? Del dine erfaringer, bliv inspireret og inspirer andre, så vi i fællesskab bliver skarpere på, hvad fordelene og ulemperne ved de forskellige valg er.

Dagen vil byde på hyggelig caféstemning og diskussioner på baggrund af oplæg fra:

  • Kirsten Engholm Jensen: Innovationsprojektleder, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
  • Mads Leth Felsager Jakobsen: Lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
  • Lisa Gramkow Østergaard: Chefkonsulent, Ledelsessekretariatet, Ikast-Brande Kommune

Center for Innovation i Aarhus (CFIA) sætter med deres flotte lokaler i DOKK1 rammen for Innovationscaféen. Der vil blive serveret forfriskninger i pausen.

Tid og sted:

Mandag den 6. juni 14.00-16.00

Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Tilmelding senest torsdag den 2. juni til Andreas Meyer-Juhlin amj@coi.dk