Arbejdende fællesskab om evaluering af innovation

I foråret deltog over 25 ansatte fra staten, regionerne og kommunerne i jagten på evaluering af innovative tiltag.

COI's Arbejdende fællesskab har været med til at udvikle Grønspættebogen om evaluering.

Grønspættebogen er udviklet med input fra COI’s Arbejdende fællesskab om evaluering af innovative tiltag i foråret 2016. Her deltog 25+ ansatte i stat, region og kommune i jagten på den gode evaluering af innovative tiltag. Sammen blev der arbejdet på at finde frem til løsninger, som kan gøre det nemmere og mere overskueligt at bruge evaluering som redskab i innovationsprocesser.

Gennem workshops, fælles øvelser, med inspiration fra deltagerne selv og med specialister i evaluering af innovation blev der udviklet på livet løs. En udfordring ved at evaluere innovation er, at der ikke er en udpræget fælles opfattelse af hvilke innovationsevalueringsmodeller, hvilket sprog og hvilket begrebsapparat vi griber til i evalueringer af innovative tiltag. I løbet af tre workshops blev der udviklet på modeller og på en fælles tilgang og principper i arbejdet med at evaluere innovation.

Omsætningen af input fra det Arbejdende Fælleskab har fokuseret på at integrere evalueringssystematik i innovationsprocessen. Først og fremmest skal evalueringen tænkes ind fra starten, fordi det hjælper til at kunne lære og styre processerne. Dernæst skal evalueringen være så dynamisk, at den kan tackle innovationers uforudsigelighed og foranderlighed. Sidst men ikke mindst styrker evalueringsfokus muligheden for at sprede de succesfulde innovationer.

Læs tre reportager fra det arbejdende fællesskab:

Jagten er i gang: Hvordan kan vi evaluere innovative tiltag?

Et skridt nærmere den gode evaluering af innovation

Nyt evalueringsværktøj ser dagens lys

Tak til deltagerne i det arbejdende fællesskab:

Thomas Land Christiansen, Københavns Kommune

Frederik Kiørboe, Københavns Kommune

Siri Albjerg Venning, Socialstyrelsen

Susanne Dahl, Bikubenfonden

Kasper Dalgaard Johnsen, Viborg Kommune

Mads Teisen, Region H

Fridda Flensted-Jensen, Københavns Kommune

Henrik Christoffersen, Københavns Kommune

Søren Eikers, SKAT

Lea Drews, Gentofte Kommune

Ursula Stockmar, Københavns Kommune

Lene Grosen, Gribskov Kommune

Christina Færch-Jensen, Københavns Kommune

Ulrik Appel, Aalborg Kommune

Lars Nøhr, Aalborg Kommune

Helle Bendtsen, Region H

Pernille Kapler, Roskilde Kommune

Marie Aggerstrøm Hansen, OAO

Sine Egede, Bikubenfonden

Kristina Poulsen-Hansen, Erhvervsstyrelsen

Rosa Christina Mattson, Københavns Kommune

Maria Kofoed Nielsen, Roskilde Kommune

Lotte Blanner, Kolding Kommune

Christian Bjerrum, Region Midt

Ane Glad, center for Boligsocial Udvikling

Anne Lützner Nielsen, Københavns Kommune

Rasmus Balder Holmgaard Larsen, Public Intelligence

Charlotte Niss, Public Intelligence

Anne Sloth Einarsson, Helsefonden