COI fortsætter arbejdet

Regeringen og KL har aftalt at forlænge COI for en ny periode.

COI

COI lægger handlingsplan for det fremtidige arbejde.

Regeringen og KL har i forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi for 2017 aftalt en ny periode for COI til og med 2019. Aftalen indgår i det aktstykke, som Folketingets finansudvalg vedtog den 23. juni, hvor hver af parterne tilfører 4 mio. kr. om året til arbejdet. Danske Regioner har ikke ønsket at fortsætte med sit årlige bidrag på 2 mio. kr.

"Det er meget tilfredsstillende, at COI’s fremtid er kommet på plads her inden sommerferien," siger centerleder Pia Gjellerup. "Det giver mulighed for at fastholde fokus på opgaver og samarbejdsrelationer sideløbende med udvikling af strategi og indhold for arbejdet i en ny periode."