Tyvstartere er godt i gang med COI’s spredningsguide

Den 7. januar kunne COI byde seks medarbejdere fra region, stat og kommune velkommen til at tyvstarte med COI’s nye trin-for-trin-guide til spredning af innovation. Tyvstarterne er de første, som for alvor giver sig i kast med at bruge guiden.

Tyvstartere i Roskilde Kommune

Pernille Kapler Andersen, projektleder i Roskilde Kommune, har glædet sig til at afprøve guiden sammen med Martin Jensen og Signe Nielsen fra NaturErhvervstyrelsen:

"Projekt 'Klagedrevet Innovation' har ændret den måde, vi behandler klager på i Roskilde Kommune. Det har medført mere tilfredse borgere, gladere medarbejdere og mindre administrationstid. Mange andre offentlige arbejdspladser er interesserede i projektet, og jeg håber, at Spredningsguiden kan understøtte en systematisk spredningsproces. På kort sigt håber jeg, at Martin og Signe kan få de nødvendige informationer og tips og tricks, så de kan oversætte vores projekt til deres egen kontekst i NaturErhvervstyrelsen."

Signe og Martin fortæller om deres forventninger til at arbejde med spredningsguiden: "Klagedrevet innovation er et banebrydende innovativt projekt, men det er også omfangsrigt og rummer stor kompleksitet. Vi håber, at guiden kan gøre processen mere fokuseret og overskuelig, så vi kan finde ud af, om projektet kan gøres til virkelighed hos os," siger Signe Nielsen, fuldmægtig i innovationsenheden i NaturErhvervstyrelsen.

Viljen til spredning er stor

Også for Britta Hørdam, forsker og projektleder på projektet Prohip, et Interregprojekt i bl.a. Region Sjælland, giver arbejdet med spredningsguiden en god mulighed for at få spredt de erfaringer, de har gjort sig i forhold til at få hofteopererede borgere rehabiliteret efter operation: ”Der er en stor gevinst at høste for rigtigt mange hospitaler og kommuner, hvis vi får vores projekt spredt, og guiden her kan forhåbentlig være en løftestang”.

Monica Andersen, chefkonsulent i COI, fortæller om Spredningsguiden:

"Vi har udviklet guiden sammen med en række offentligt ansatte medarbejdere og ledere. Potentialet er stort – både for samfundet og den enkelte offentlige arbejdsplads, hvis vi bliver bedre til at sprede og genbruge hinandens innovationer. Vi oplever, at viljen til spredning er stor, og vi håber, at guiden gør vejen til spredning kortere."

Gevinsten bliver tydeligere 

Efter tre intense timer i spredningens tegn deler tyvstarterne deres oplevelser med at bruge guiden.

Klinisk udviklingssygeplejerske Bente Rehder fra Slagelse Sygehus: "Guiden hjalp os til at blive meget konkrete og holde os på sporet. Jeg er i hvert fald meget mere bevidst om, hvad jeg skal hjem at arbejde videre med."

Afdelingssygeplejerske Tine Varmarken, Roskilde sygehus, stemmer i: "I løbet af et par timer er jeg blevet dybt engageret i projektet. Guiden giver en struktureret samtale og tydeliggør de indforståetheder, der er i projektet, som er vigtige at forklare til udenforstående. Det bliver mere klart, hvordan man skal kommunikere effekten af projektet videre til dem, som gerne vil genbruge ens innovation."

Pernille Kapler Andersen fra Roskilde Kommune tilføjer: "Det har været spændende at drøfte vores projekt med NaturErhvervstyrelsen. Det mindede mig om vigtigheden af projektet og motiverede mig til fortsat at prioritere spredning af vores erfaringer. For der er jo brug for det derude."

Signe og Martin fra NaturErhvervstyrelsen havde hørt om projektet på forhånd, men de oplevede, at brugen af guiden gjorde det mere håndgribeligt for dem, hvordan de selv kan tage hul på arbejdet derhjemme: "Gevinsterne ved projektet er blevet tydelige, og de er vigtige, når man skal hjem og have sin egen organisation med på idéen," fortæller Martin Jensen. "Vi vil udforske de klager, vi modtager, og se, om vi kan arbejde videre med nogle af elementerne fra Roskilde Kommunes løsning."

Guiden vil kunne findes på www.coi.dk/spredningsguiden fra den 28. januar 2016.