Første år med Innovationspraktikken: 2015 var et pionerår

Med en bred udsendt invitation til alle dele af den offentlige sektor opfordrede vi i 2015 alle offentlige arbejdspladser til at deltage i innovationspraktikkens første pionerår. Arbejdspladserne kunne udsende eller modtage en eller flere praktikanter.

Innovationspraktik

COI lancerede Innovationspraktikken i 2014.

KORA har evalueret Innovationspraktikken 2015:

Der var stor tilfredshed blandt sidst års deltagere, som var pioneråret for Innovationspraktikken. Læs mere i evalueiringen, som også indeholder en række opmærksomhedspunkter, som har været med til at forme det reviderede koncept for 2016.

Sådan foregik praktikken i 2015

Praktikanter og værter tilmeldte sig gennem en grundig besvarelse af en ”quiz”, så vi i COI kunne vurdere mulighederne for at skabe et kvalificeret match. Nogle praktikanter ønskede en bestemt vært, mens andre var meget åbne på fag, sektor eller geografi.

I COI matchede vi praktikanter og værter på livet løs i hen over sommeren. Det var et stort men spændende puslespil. De fleste matchforslag endte i aftaler, som praktikanterne selv havde ansvaret for at lave med dels deres egen chef, dels deres praktikvært. COI leverede en ramme for disse aftaler.

Et overvældende antal praktikanter tilmeldte sig, så vi måtte skuffe mange. De fleste var dog indstillet på, at der året efter ville komme en ny chance, hvor COI’s kræfter sættes ind meget tidligere.

Konceptet var udarbejdet i samarbejde med ph.d. og innovationsrådgiver Susanne Justesen fra innoversity.dk, der faciliteterede de indledende og afsluttende workshops.

Innovationspraktik på kryds og tværs

Offentlige arbejdspladser i 29 forskellige kommuner, 4 regioner og 10 ministerier deltog i COI’s Innovationspraktik 2015, som i uge 37 sendte 91 medarbejdere og ledere i Innovationspraktik i 2-5 dage på en helt anden offentlig arbejdsplads.

Samlet deltog 81 forskellige kommunale, regionale og statslige arbejdspladser over hele landet, enten som praktikvært og/eller ved at udsende en eller flere innovationspraktikanter.

Innovationspraktikanter krydser grænser

I 71 pct. af tilfældene krydsede innovationspraktikanten en sektorgrænse (fx fra en statslig til en kommunal arbejdsplads) eller en geografisk regionsgrænse (fx fra Region Syddanmark til Region Midt).

Samlet udvekslede kommunerne mere med staten end med andre kommuner. Staten udvekslede omvendt mere med kommunerne end med andre statslige arbejdspladser. Og de regionale deltagere udvekslede udelukkende med kommunale og statslige arbejdspladser.

Partnerskab

COI indgik i 2015 partnerskab med fire innovationsstærke organisationer, én i hver geografisk region, der skulle hjælpe os med at befæste innovationspraktikken overalt i landet.

Partnerskabet bestod af: University College Sjælland i Sorø, MidtLab i Aarhus, Spinderihallerne i Vejle og Idéklinikken i Aalborg.