COI i fuld fart ind i 2016

Andet år i COI er tilbagelagt. 2015 var et år præget af tilrettelæggelse, produktion og præsentationer. COI dvæler et øjeblik ved resultaterne fra året, der gik.

innovationsarketyper

Kort over de 8 innovationsarketyper.

COI går ind i et år, der præges af omsætning og anvendelse. Første år i COI var præget af definitioner, planlægning, igangsætning og opbygning af relationer. Andet år var præget af tilrettelæggelse, produktion og præsentationer. Nu bringer vi endnu flere produkter frem til formidling og anvendelse. Ligesom innovation først er noget, når det er gennemført, er COI’s arbejde først virkelig værdifuldt, når det kan og bliver brugt af medarbejdere, ledere og beslutningstagere i den offentlige sektor. Mange bruger os allerede, men der er stadig mange flere, vi har til gode at møde.

Innovation er gennem de senere år modnet overalt i den offentlige sektor. Vores Innovationsbarometer fra foråret dokumenterer aktiviteterne, så der nu er et solidt overblik over det, der sker, hvor det sker, og hvordan det sker. Nu kan man have et landkort med, når man begiver sig ud på den opdagelsesrejse, som innovation altid vil være. Om få dage kommer vi med innovationstesten, som kan give nye indsigter om innovationsarbejdet på ens egen arbejdsplads i forhold til andre inden for ens fagområde, sektor eller helt på tværs af landet.

Mange overalt i den offentlige sektor beskæftiger sig med innovation. Nogle meget, andre kun på et enkelt kig. For at kunne arbejde målrettet med den enkelte i arbejdet med innovation har vi afdækket arketyperne – fra turisten over missionæren til strategen – så man kan styrke mulighederne for, at hver enkelt kan komme til at arbejde bedst muligt med innovation og få forståelse for de andres perspektiver på innovation.

Sommeren og efteråret bød på en overvældende start for den første landsdækkende Innovationspraktik. Vi var nær blevet væltet af interessen, som første til næsten 100 match med udgangspunkt i uge 37. Mange havde gode oplevelser, og vi er nu i gang med at evaluere for at kunne lære med henblik på praktikken i uge 37 i 2016. Og så skal vi grave lidt dybere og se, om mødet har ført til andre måder at arbejde på, når praktikanten er taget afsted – eller når praktikanten er kommet hjem. Se, om innovation er spredt ved det personlige møde.

Gennem efteråret har vi bragt praktiske innovationsfolk sammen med evalueringskyndige for at få skabt lettere veje til evaluering af innovative tiltag. Evaluering af innovative tiltag er en vanskelig opgave, men den er nødvendig. Man kan selv lære undervejs og til brug for en videreudvikling, og desuden bliver det lettere at sprede innovationer, fordi der er fastholdt erfaringer undervejs, som kan formidles til andre. Arbejdet vil folde sig ud i foråret, så flere kan få glæde af det.

Vi har samlet og præsenteret de indsigter, som forskningen har frembragt om spredning af innovation i det offentlige. Spændende læsning også for almindeligt interesserede. Vi har brugt dette arbejde som klog inspiration til arbejdet med at systematisere spredning af innovation. Virkelig mange mennesker overalt i landet har også bidraget til dette arbejde med at dele erfaringer, forventninger og eftertanker om det, der sker, kan ske, bør ske, når innovation skal deles med andre – når innovation skal spredes.

Inden månedens udgang præsenterer vi det foreløbige resultat af anstrengelserne – Spredningsguiden, som skal gøre det lettere og mere udbytterigt at dele innovationer med hinanden. Der er et enormt potentiale i at genbruge andres innovationer, ligesom man kan få værdifuld videreudvikling af løsninger, som andre arbejder videre med og melder tilbage om.

Foråret kommer også til at sætte nyt lys på medarbejderes, lederes og politikere rolle i innovation. Det er dem, der skal handle. Ellers er innovation blot et moderne ord, som ikke gør nogen forskel. Innovation gjort til virkelighed er derimod en af vejene til en mere effektiv offentlig sektor med højere kvalitet.

COI glæder sig til at få mulighed for at bistå nogle af de mange, som arbejder med innovation i den offentlige sektor. Vi ønsker derfor godt nytår til alle innovationsinteresserede med en forventning om at mødes i et handlingsorienteret 2016.

Mange nytårshilsener

Pia & COI-teamet