Praktik skal øge innovationen i Holstebro

I bestræbelserne på at øge samarbejdet om innovation giver Holstebro Kommune nu sine ansatte mulighed for at komme i lynpraktik på en anden arbejdsplads. Inspirationen kommer fra COI.

I november sidste år havde de ansatte i Holstebro Kommune muligheden for at komme i praktik og prøve kræfter med helt andre opgaver, end dem de er vant til. Det skulle gøre det nemmere for de forskellige afdelinger at dele gode løsninger med hinanden og dermed styrke arbejdet med innovation.

Projektet viste sig at være en succes. Tilbagemeldingerne fra kommunens arbejdspladser og de 16 ansatte, som valgte at tage imod tilbuddet, har været rigtig positive. Derfor planlægger Holstebro Kommune endnu en omgang praktik i 2016.

"Det har været inspirerende for alle parter. Vi har fået styrket en masse relationer på tværs af afdelinger og arbejdspladser i kommunen, og samtidig har mange af deltagerne fået et nyt syn på deres egne arbejdsopgaver," siger Lotte Lind. Hun er økonomisk konsulent i Holstebro Kommune og en del af Innovationsgruppen, som står bag projektet. 

Inspiration fra COI

I Innovationsgruppen havde de over længere tid arbejdet på, hvordan kommunen kunne blive bedre til at dele viden. Løsningen lå dog ikke lige for. Men efter at have deltaget i COI’s første landsdækkende innovationspraktik i september 2015, forsøgte vestjyderne at lave deres egen version af konceptet og afprøve det lokalt.

Selvom de to praktikker bygger på samme koncept, så kan den landsdækkende og den lokale variant noget forskelligt, mener Lotte Lind.

"De supplerer hinanden rigtig godt. Med den landsdækkende praktik kan vi få inspiration fra hele den offentlige sektor til at varetage vores kerneydelser på nye måder. Vi fokuserer jo på forskellige opgaver i det offentlige og i kommunerne, og derfor kan vi lære meget af hinanden. Alt det kan vi ikke opnå gennem vores egen praktikordning," siger hun.

Omvendt kan den lokale praktik bedre styrke forholdet mellem kommunes samarbejdspartnere og måske medvirke til, at flere får smag for at melde sig til COI’s landsdækkende praktik i fremtiden.

"Ved også at satse lokalt, har vi en chance for at ramme nogle af vores medarbejdere, som ikke ville komme afsted med COI, fordi det hele er lidt mindre farligt, når vi gør det internt i kommunen," siger Lotte Lind.

Besøg hos samarbejdspartneren

Deltagerne i Holstebro Kommunes lokale praktikordning havde på forhånd mulighed for at ønske et praktiksted, de gerne ville besøge. Rigtig mange var interesserede i at komme ud til en specifik samarbejdspartner for at blive klogere på, hvordan de udfører deres arbejdsopgaver.

"Blandt andet ville en medarbejder fra Det Gode Køkken, som laver mad til pensionister, gerne prøve en anden måde at arbejde i et køkken på. Han kom i praktik på rådhusets kantine, hvor der bliver lavet mad på en anden måde," siger Lotte Lind.

Hele puslespillet med at finde pladser til alle gik overraskende let, selvom Innovationsgruppen kun var to konsulenter til at finde pladserne. Enkelte arbejdspladser havde meldt sig villige til at tage praktikanter på forhånd, resten måtte ringes hjem.

"Vi troede, det ville være en udfordring at finde pladser, men de fleste var meget positive i forhold til at tage imod en kollega i praktik. Det har naturligvis også været en styrke, at vores netværk i kommunen er så stort. Det har gjort det meget nemmere," siger Lotte Lind.

For få dage

Praktikken i Holstebro Kommune varede blot en til to dage, så hvis deltagerne og arbejdsgiverne skal have et optimalt udbytte af hinanden, vil det kræve mere tid, vurderer nogle af deltagerne i deres evaluering. Lotte Lind giver dem ret.

"Det er helt klart en af de erfaringer, vi tager med os til næste gang. Men det er altid en afvejning. Også i forhold til resurser. Gevinsten kunne være større ved et længere forløb," siger hun.

For at udnytte den korte tid, forsøgte kommunen at forberede deltagerne på, hvad de kunne gøre på dagen.

"Det er jo ikke sikkert, man kan gå direkte ind og varetage arbejdsopgaverne. Men vi havde skrevet en guide til, hvordan man kan være nysgerrig og spørge ind til forskellige ting. Vi forsøgte at sørge for, at praktikanterne ikke kom ud og var helt på bar bund," siger Lotte Lind.

 

Mere info: Lotte Lind, økonomisk konsulent i Holstebro Kommune.

Tlf:  96117113. Lotte.Lind@holstebro.dk