I Region Sjælland vil de være bedst til at kopiere

I innovationsmiljøer er ambitionen ofte at være bedst til at udvikle nye løsninger. Men der er mindst lige så stort potentiale i at være bedst til at implementere andres løsninger. Sådan lyder rationalet bag en ny innovationsstrategi i Region Sjælland.

I Region Sjælland må man gerne stjæle andres innovationer.

Da Region Sjælland i 2014 samlede produktion, forskning og innovation i én enhed, fulgte en radikal ændring af innovationsarbejdet.

Tidligere ville man især udvikle nye løsninger fra bunden. I dag hedder det i den nye enheds innovationsstrategi, at man skal ”prioritere hjemtagning af eksisterende løsninger snarere end udvikling af løsningskoncepter på tidlige udviklingsstadier”.

Manden bag strategien er Mahad Huniche, direktør for den nye enhed Produktion, Forskning og Innovation (PFI). Han lægger ikke skjul på, at målet er at få mest mulig innovation for et begrænset innovationsbudget.

"Når vi ikke kan være first movers i forhold til at opfinde, kan vi være det i forhold til nyttiggørelse, og der ligger et kæmpe potentiale," siger han.

"Hvis hele organisationen sætter sig for at være de første til at implementere, hvad andre har udviklet, tror jeg, vi kan spare samfundet for milliarder."

Andres løsninger blotlægger egne udfordringer

Mange vil sikkert indvende, at man umuligt kan få lige så gode løsninger ved at stjæle med arme og ben fra andre, som hvis man tog udgangspunkt i sine egne, konkrete udfordringer og skabte innovative løsninger på dem. Mahad Huniche er ikke enig.

"Det er meget svært at få øje på en udfordring og oversætte den til en kravspecifikation på en løsning. Som regel er det, når du ser andres løsninger, at du bliver bevidst om problemer, du selv har. Løsningerne afspejler, at verden kan se anderledes ud."

Dertil kommer ifølge Mahad Huniche, at lokalt udviklede løsninger ofte bærer præg af netop at være lokale og udviklet til én bestemt kontekst. Det betyder, at det kan være svært at kopiere løsningerne direkte. Han mener, at man bør tage udgangspunkt i strategiske udfordringer.

"Ved at tage udgangspunkt i strategiske udfordringer frem for specifikke behov sikrer man, at det, som bliver udviklet, har et spredningspotentiale."

Kræver kulturændringer i organisationen

Som udløber af den nye innovationsstrategi har medarbejdere ved PFI udarbejdet et 78 sider langt katalog over løsninger fra andre regioner, kommuner, virksomheder mm., som har potentiale til at blive indført i Region Sjælland.

Fra kataloget er et styringsværktøj til arbejdet med ambulante patienter og en forberedelsesvideo til slidgigtpatienter allerede på vej til sjællænderne fra Region Midtjylland og Gentofte Hospital.

PFI-folkene har desuden taget initiativ til en tværregional samarbejdsgruppe om sundhedsinnovation, hvorigennem det er tanken at sprede viden om nye løsninger.

Arbejdet med at samle og sprede de nye løsninger internt i regionen står bl.a. chefkonsulent Erik Brander for.

Han beretter om udfordringer, men også fremskridt i forhold til at få de ansatte til at acceptere løsninger udefra – en problemstilling, som kendes fra mange andre steder end sundhedsvæsenet.

"Det er jo en kulturforandring, der skal til," siger han, "men jeg tror, der er en stigende accept af, at vi er enormt presset på ressourcer og samtidig har et enormt behov for at kunne levere stadigt bedre sundhedsydelser. Og så må vi også dreje vores driftsorganisationer over i at blive udviklings- og innovationsenheder og dermed gøre brug af alle de muligheder, der er, inklusive at bruge andres løsninger."

Ole Opfinder glider i baggrunden

Også selve innovationsenheden har måttet ændre kultur som følge af den nye strategi, og en del medarbejdere er skiftet ud for at sikre tilstrækkeligt fokus på, at nye løsninger skal kunne fungere i stor skala, fortæller Mahad Huniche.

"Innovation er et område, der er befolket af mange Ole Opfinder-typer," siger han.

"Men der er brug for nogle helt andre kompetencer, når du skal stjæle med arme og ben, end når du skal udvikle. Der er brug for folk, der er meget mere forretningsorienterede,"

Regionens innovationsstrategi stammer fra foråret 2015 og er dermed endnu for ny til, at Mahad Huniche kan fremvise konkrete effekter af den nye satsning på at være second movers.

"Men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få noget ud af det," slutter han.