COI sætter spredning på innovatørernes dagsorden

Center for Offentlig Innovation benyttede Velfærdens Innovationsdag til at præsentere Spredningsguiden, som er COI’s nye værktøj til at dele og genbruge gode løsninger. Interessen var stor i Øksnehallen.

Spredningsguide

COI har udviklet Spredningsguiden for at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele de gode løsninger.

Velfærdens Innovationsdag er en af årets store festdage for alle, der interesserer sig for nye løsninger i det offentlige.

Center for Offentlig Innovation brugte dagen til at slå et slag for spredning af alle de gode løsninger, der allerede findes og bare venter på at blive genbrugt. Det var nemlig dagen, hvor COI for første gang præsenterede Spredningsguiden – hele Danmarks nye værktøj til at samarbejde om at sprede innovative løsninger fra et sted til et andet.

Men først var centerleder Pia Gjellerup på hovedscenen til et interview. Hun understregede, at spredning af innovation kræver grundighed, fordi en del løsninger ikke kan kopieres direkte, men skal oversættes til den nye kontekst.

"Man skal tit tilpasse, og det kan være en proces, som kræver, at man mere systematisk taler med hinanden," slog hun fast. "Hvis man ikke taler sammen på en systematisk måde – og det er dét, vores spredningsguide skal understøtte – kommer det til at være en snak og ikke en samtale."

Kommer man rundt i alle hjørner, understregede Gjellerup, kan begge parter få stor gavn af processen: For genbrugeren af innovationen bliver vejen til gevinsterne mere lige. Og deler man gavmildt ud af sine egne innovationserfaringer, kan man få del i værdifulde nye påhit fra tilpasningsprocessen.

Værktøj skaber overblik over nuancerne

Hvordan alt det så kan ske i praksis, var der stor interesse for. COI præsenterede sidst på eftermiddagen Spredningsguiden på en workshop, der var fuldt booket.

På scenen fortalte tre 'tyvstartere' om deres første erfaringer med at bruge guiden til at flytte en tidsbesparende og innovativ klagehåndteringsmetode fra Roskilde Kommune til NaturErhvervstyrelsen.

"I og med der er en struktur og systematik omkring det, bliver det muligt at videreformidle på en god måde," sagde styrelsens Martin Jensen.

Systematikken er særligt vigtig, understregede Martin Jensen, fordi han og kollegaen Signe Nielsen ikke selv skal implementere den nye metode, men 'sælge' den til resten af organisationen.

"Og dér kan guiden hjælpe rigtig meget, fordi man får alle nuancerne med."

Simple spørgsmål sikrer grundigt indblik

Efter en kort introduktion til guiden fik deltagerne lov at arbejde med et af værktøjerne fra guiden, nemlig værktøjet ”Kom rundt om løsningen”, som indgår på det første af Spredningsguidens i alt seks trin.

Formålet med værktøjet er at give et grundigt overblik over, hvad det oprindeligt krævede at få innovationen til at lykkes, så man lettere kan gennemskue, hvad det vil kræve at flytte den til en ny kontekst.

Rundt om bordene i det fyldte lokale udpegede hver gruppe én person med en innovation i bagagen. Derefter blev 'innovatøren' udspurgt af resten af gruppen.

Blandt dem, der ivrigt griflede noter ned i spørgeguidens tomme felter undervejs i seancen, var forretningsudvikler Mette Harbøll fra Herning Kommune. Den konkrete løsning, som blev diskuteret, var ikke lige relevant i Herning, mente hun – men det var værktøjet.

"Selvom det kan virke næsten banalt, tror jeg, det har stor effekt, at man går igennem det hele trin for trin," sagde hun. "Det giver rygdækning for, at man får spurgt grundigt ind."

COI understøtter spredning på flere måder

COI deltog også i Løsningsgalleriet på Velfærdens Innovationsdag med den landsdækkende Innovationspraktik, som var en stor succes i 2015, og som gennemføres igen i år. Innovationspraktikken bidrager til at understøtte spredning af innovation på tværs af kommunale, regionale og statslige arbejdspladser.

Derudover driver COI to netværk med formålet at sprede innovation i den offentlige sektor. Netværkene optager løbende nye medlemmer.