Tilbageblik: Centerleder Pia Gjellerup samler op på COI's første tre år

Innovationsbarometer, spredningsrapport, innovationspraktik og evalueringskit. COI's Centerleder Pia Gjellerup samler op på centerets første tre års arbejde.

COI's medarbejdere.

Rammen om COI’s arbejde for 2014-16 blev lagt af de i alt seks parter – regeringen, KL, Danske Regioner samt medarbejdernes hovedorganisationer, FTF, OAO og Akademikerne – efter et forarbejde af COI, hvor en række innovationsaktive blev inddraget for at indkredse mål og øge relevansen af arbejdet.

Parterne vedtog Handlingsplanen i midten af maj 2014, mens et sammendrag af forventninger, erfaringer og råd fra de innovationsaktive blev samlet og udgivet i Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen som sommerferielæsning.

Fra begyndelsen fulgte vi den arbejdsgang først at undersøge nyeste viden og indsigter hos forskere og praktikere. Dernæst få stillet spørgsmålene – er der andre, der har stået over for dette, og hvad har de så gjort? Det har givet os værdifuld hjælp både til hurtigere at komme på rette vej og til at undvige blindgyder.

Lokkende blindgyde 

Tidligt i vores arbejde havde vi kurs mod en lokkende blindgyde – det var et afgørende ønske at få skabt et grundigt overblik over innovation i den offentlige sektor. Mange har før søgt at skabe portaler, der efter nogen tid viste sig at tørre ud. Vi undersøgte derfor, hvad der skal til for at rapportere om en innovation, og hvordan der ville blive søgt i en portal.

Det blev til en omfattende granskning af tidligere portaler og et større feltarbejde i tillæg til de erfaringer, vi selv havde erhvervet og drøftet med innovationsaktive. Undersøgelsen førte til en forklaring på, hvorfor portalerne ikke har fået det gennemslag, som den umiddelbare tanke ellers lægger op til. Vi indstillede derfor arbejdet med en portal og udgav på grundlag af forarbejdet et sæt arketypekort, som præsenterer de innovationsaktive i den offentlige sektor.

Første statistik om offentlig innovation

Inspireret af innovationsstatistikken fra den private sektor og fulgt op af et større antal workshops i København og Aarhus indledte vi et samarbejde med Aarhus Universitet og Danmarks Statistik for at udvikle et tilsvarende konkret indblik i innovationsaktiviteterne i den offentlige sektor.

Flere tusind arbejdspladser fra alle dele af den offentlige sektor blev spurgt om deres konkrete erfaringer med innovationsarbejdet. Den 21. april 2015 blev de første resultater offentliggjort af Danmarks Statistik og fulgt op af COI. For første gang kender man sammensætningen af innovationstyperne og af typer af værdi, der er resultatet af arbejdet. Hvem er der samarbejdet med, hvordan er der evalueret, og hvor meget er genbrug af andres værdifulde innovationer?

Den 7. december 2015 præsenterede vi Innovationstesten, som bringer de anonyme resultater fra statistikken i spil over for den enkeltes erfaringer med egen arbejdsplads, ligesom testen kan anvendes kollektivt i forbindelse med mødevirksomhed om udvikling og kvalificering af innovationsarbejdet. Endelig blev den 26. oktober 2016 mange flere resultater og ikke mindst analyser formidlet sammen med konkrete eksempler på praktisk innovationsarbejde over alt i landet i bogen Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation.

Konkrete værktøjer til at sprede innovation

En af hovedopgaverne for COI er at medvirke til, at værdifulde løsninger spredes fra et sted i den offentlige sektor til andre hurtigere, end det vil ske af sig selv. En hypotese for arbejdet var, at det ikke var lysten til eller anerkendelsen af værdien af at trække på andres resultater, der manglede.

Men det er svært at overtage andres løsninger uden tilpasning, og det er svært umiddelbart at forstå de ofte komplekse tiltag, der indgår i en samlet offentlig innovation, og derfor også at få tilpasset løsningen i det nødvendige og kun nødvendige omfang. Vi fik i en længere periode lov til at følge det konkrete spredningsarbejde, som gennemføres af Business Region Aarhus. Sideløbende med dette feltarbejde, samlede vi de relativt få forskningsmæssige indsigter om spredning i det offentlige – som blev udgivet i Spredningsrapporten.

Det samlede arbejde førte til skabelsen af et konkret værktøj – Spredningsguiden, som blev præsenteret ved Velfærdens Innovationsdag den 28, januar 2016. Lige på og enkelt giver den vejledning til de enkelte trin i en proces, hvor man kan dele og genbruge hinandens løsninger på en effektiv måde. En velgennemtænkt kogebog, som gør, at man får det vigtige med i rette tid.

Et vigtigt element i at få øje på og anerkende værdien i andres innovationer er at have adgang til en evaluering. Men det kniber med at få evalueret offentlige innovationer. Og de evalueringer, der laves, indledes ofte så sent, at innovationsprocessen ikke kan vinde ved de indsigter, der fastholdes og udvikles undervejs.

Ligesom det er sværere bagefter at genfinde de beslutninger om kursændringer og fejlretninger, som nogle gange er den allerbedste vejledning at give videre. Vores arbejde med evaluering begyndte også med at tage fat i de aktuelle forskningsmæssige indsigter. Professor Peter Dahler-Larsen udarbejdede en Vejledning om evaluering af innovative tiltag og efterfølgende indgik et større antal evalueringspraktikere og innovationspraktikere i et arbejdende fællesskab for sammen med COI at udvikle Grønspættebogen og evaluering af innovation.

Innovationspraktik skaber rammer for det personlige møde

Både i 2015 og 2016 blev der i uge 37 gennemført en Innovationspraktik. Tanken bag er, at mennesker, der i praksis medlever i hinandens arbejde, skaber sig nogle særlige forudsætninger for at blive inspireret til nye løsninger og for at kunne få bragt nye løsninger ind ad døren eller at kunne drage hjem med nye løsninger. Al erfaring viser, at det er det personlige møde, der skaber den energi, der skal til for at åbne forståelsen af nye og anderledes løsninger. Innovationspraktikken er forberedt gennem et omhyggeligt matcharbejde, der øger sandsynligheden for at nå gode sæt af værter og praktikanter. Til at understøtte forberedelsen, gennemførelsen og videreførelsen af praktikken er udviklet en Praktikguide.

I tråd med erfaringerne om den afgørende værdi af det personlige møde er der tillige etableret et større spredningsnetværk på tværs af hele landet og af alle sektorer, men der også er etableret et tværgående innovationschefnetværk.

En omfattende aktivitet for COI’s medarbejdere har været at deltage i mødeaktiviteter overalt i landet. Vi har været DSB en god kunde! Men derved har vi også haft mulighed for at få den direkte erfaring fra arbejdspladserne – fra både ledere og medarbejdere – som har kunnet kvalificere vores videre arbejde med at inspirere og understøtte innovationsarbejdet og ikke mindst spredningsarbejdet.

Vi har været til intense drøftelser på små møder med ildsjæle, herunder også selv været deltagere i Innovationspraktikken, og vi har været til store begivender som Folkemøderne på Bornholm. Små og store begivenheder i størrelse – langt de fleste betydelige begivenheder i aftryk og indflydelse på arbejdet.

Klar til 2017

Mange aktiviteter har kredset om innovative medarbejdere og ledere. Ligesom politikerens rolle i innovation er blevet kigget efter. For begge emners vedkommende er det kun blevet tilløb, som lokker til fortsættelse i den kommende periode. Det samme gælder en lang række andre emner af betydning for innovation som et positivt bidrag til fortsat udvikling af den offentlige sektor.

Vi har haft en utrolig stor glæde af de mange, som har bidraget til vores arbejde. Vi vil fortsætte med at spørge om råd og dåd – i det første kvartal af 2017 vil det handle om afprøvning af de aktuelle forventninger til COI’s arbejde i den nye periode. Noget er der taget hul på og noget er der slet ikke tænkt på endnu.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet og samarbejdet – og til at bygge oven på de resultater, der allerede er opnået.

Tak for de første år – på gensyn i 2017 og frem. Godt nytår!