Norge henter innovationsinspiration fra Danmark

Besøg i Gentofte og Stockholm er med til at forny og bringe innovation til Norge, fortæller norsk innovationschef.

Henrik Dons Finsrud

Henrik Dons Finsrud er innovationsdirektør i KS.

Danmark, Holland, Sverige og England. Henrik Dons Finsrud er innovationsdirektør i de norske kommuners organisation, KS. Og en vigtig del af hans arbejde er at finde inspiration til, hvordan de norske kommuner kan forny sig. 

"Vores rolle i innovationsafdelingen i KS er jo at se, hvad der sker uden for Norge. Vi ser både til Sverige, England og Holland. Og så har vi ladet os inspirere af Danmark. Når man kigger ud og ser, hvad andre har gjort, så skaber det jo legitimitet og interesse for, at man kan tænke uden for de rammer, som der generelt tænkes i. Og nysgerrighed og mod på at gøre ting på nye måder," fortæller Henrik Dons Finsrud.

Gentofte-model og rehabilitering inspirerer                                                   

I øjeblikket er Henrik Dons Finsrud og hans team særligt optagede af, hvordan politikere kan arbejde sammen om at lave nye velfærdsløsninger. For nylig var KS på studietur til Gentofte Kommune, der i de seneste år har arbejdet med at få politikere og borgere til at skabe nye velfærdsløsninger sammen. En model, der i øvrigt er inspireret af Skanderborg og Hedensted. Og som nu har fundet sin vej til Norge.

"Vi har hugget meget fra Danmark, og den seneste tid, har vi særligt været interesseret i Gentofte-modellen, hvor borgere bliver inddraget i det politiske arbejde i de særlige §17, stk. 4 udvalg. En model, som i øjeblikket er ved at blive kopieret og genbrugt i Norge," fortæller Henrik Dons Finsrud.

På KS' studietur til Gentofte var blandt andet deltagere fra de norske Byer Svelvik og Drammen.

"Helt konkret kom der det ud af det, at Svelvik kommune gik i gang med at stille beslutningsforlag til kommunalbestyrelsen om at oprette særlige opgaveudvalg, da de kom hjem. Mange fra Svelvik tog af sted på studieturen sammen, og når man lærer sammen, er det også nemmere at implementere, når man kommer hjem igen," fortæller Henrik Dons Finsrud.

Men også hele rehabiliteringstankegangen har taget rejsen fra Danmark og er i øjeblikket ved at blive implementeret i 173 norske kommuner.

"Mange kommuner og politikere tager til Danmark for at hente inspiration. Og kommune 3.0-perspektivet har vi også lært hos jer," fortæller Henrik Dons Finsrud.

Norge finder også inspiration i Sverige og Holland

Norge lader sig også inspirere af andre lande end Danmark. I arbejdet med innovation i indkøb har nordmændene kigget mod Sverige, hvor 50 mand netop er kommet hjem fra studietur for at lære af svenskerne, der har mange erfaringer med samarbejde mellem kommuner og erhvervslivet om innovative tiltag.

"Vi gør meget ud af innovation i indkøb. Før vi bruger mange penge, er det vigtigt, at vi tænker os om, og ser om der kan være et innovativt greb på indkøbet og processen. Så i stedet for bare at købe det samme som nabokommunen, så kan programmet bruges til at finde bedre løsninger," siger Henrik Dons Finsrud.

Og også Holland inspirerer nordmændene.

"De har en meget spændende organisering, hvor de har demenslandsbyer og kommuneadministration uden rådhuse og har tværfaglige semiautonome teams. De gør nogle meget spændende ting, så det er naturligt, at vi også ser i den retning." siger Henrik Dons Finsrud. 

Norske kommuner under økonomisk pres de kommende år

Det er oplagt for de norske kommuner at låne, kopiere og genbruge danske løsninger. For i Norge står de 428 norske kommuner over for udfordringer i de kommende år, der minder meget om de danske.

"De norske kommuner er ikke lige så hårdt presset på økonomien, som de danske. Men vi kan være på vej derhen i løbet af de kommende år," fortæller Henrik Dons Finsrud.

En ny finansieringsmodel, som er lavet i forbindelse med den norske kommunalreform, betyder nemlig, at mange små kommuner får en mere presset økonomi. Dertil kommer flygtningesituationen og en højere forventning til den offentlige velfærd fra borgerne.

Og derfor er det afgørende, at de norske kommuner allerede nu begynder at tænke nyt og forny sig. Og inspirationen til at tænke nyt, kan fås ved at se ud over egne landegrænser.

"Det gælder om at stjæle med begge hænder og have den bedst mulige oversigt over, hvem, der har lavet hvad. Både i forhold til ideer og konkrete løsninger. Det er vigtigt at gendigte de gode historier og tilpasse de gode eksempler til sin egen kontekst. Det skal man begynde med i stedet for at starte fra nulpunktet," fortæller Henrik Dons Finsrud.

Og kommunerne kan lige så godt springe over lærefejlene og gå direkte i gang med de gode løsninger.

"Vi prøver jo at bidrage til, at sprede de gode eksempler. Men i øjeblikket bliver de ikke delt godt nok, så vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan man gør det på en bedre måde," siger Henrik Dons Finsrud.