COI og Danmarks Statistik indgår ny aftale om Innovationsbarometer 2.0

2017 vil byde på ny viden om at skabe kvalitet og effektivitet gennem offentlig innovation

Innovationsbarometeret

Innovationsbarometeret kommer i 2.0 udgave.

COI og Danmarks Statistik indgår ny aftale om Innovationsbarometer 2.0

2017 byder på endnu flere indsigter i, hvordan det offentlige innovationslandsskab ser ud. COI og Danmark Statistik har nemlig indgået aftale om Innovationsbarometer 2.0.

"Med innovationsbarometer 2.0. bliver vi det første land i verden, der kan følge udviklingen i den offentlige innovation over tid. Jeg er spændt på at se, om vier lige så gode som i 2014 til at genbruge og samarbejde om nye løsninger. Det er også interessant at se, hvordan vilkårene for innovation har udviklet sig, både politisk, økonomisk, teknologisk, strategisk og kompetencemæssigt," siger analysechef hos COI Ole Bech Lykkebo.

26. oktober 2016 udgav COI Innovationsbarometeret – højere effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation. Analyserne i bogen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige arbejdspladser i Danmark. Bogen præsenter en lang række nye fakta om offentlig innovation, der fortolkes med råd og eksempler fra 200 praktikere og eksperter.

Flere temaer skal give dybere indsigt

I den nye udgave af Innovationsbarometeret bliver flere offentlige arbejdspladser spurgt, og nye områder af den offentlige sektor får deres egen plads. Det gælder for eksempel beskæftigelsesområdet, erhvervsudvikling og det sociale område:

"I Innovationsbarometer 2.0. får vi indblik i dobbelt så mange fagområder. Derved kan vi svare mere præcist på det spørgsmål, som de fleste stiller: Hvordan gør de arbejdspladser, der ligner os? I kombination med COI’s konkrete værktøjer kan statistikken give målrettet inspiration til, hvordan flere offentlige arbejdspladser kan få højere kvalitet og effektivitet som resultat af deres innovationsindsats," siger Ole Bech Lykkebo.  

Det første barometer blev til på baggrund af en bred inddragelsesproces, hvor COI, Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse afholdt syv workshops over hele landet. Processen gav input til, hvilke temaer innovationsbarometeret skulle belyse. I anden udgave ligger temaerne mere fast, da man så kan følge udviklingen over tid.

Evaluering af barometeret giver nye indsigter

Ud over at inspirere de offentlige arbejdspladser i arbejdet med at øge kvaliteten og effektiviteten gennem innovation skal barometeret også give lokale og centrale beslutningstagere et bedre grundlag for deres valg. Disse formål bliver også centrale i Innovationsbarometer 2.0.

Professor Peter Dahler-Larsen har udført en evaluering af det første innovationsbarometer. Evalueringen er baseret på interviews med både danske og udenlandske respondenter. Der er ros til datakvaliteten og COI’s kommunikation, men evalueringen sætter også fingeren på nogle væsentlige opmærksomhedspunkter.  Og det giver et stærkt afsæt for at forbedre den nye udgave:

"Nu har vi heldigvis et langt bedre grundlag, fordi vi har fået en professionel evaluering. For eksempel ved vi nu, at Innovationsbarometeret også bliver brugt i undervisningssammenhænge. Det havde vi ikke tænkt på, men det gør vi nu."

Skarpere på målgruppen

Evalueringen viser også, at barometeret især bliver brugt af beslutningstagere, store arbejdspladser og udlandet, som søger inspiration i Danmark. Derimod er kendskabet mindre på små arbejdspladser.

"Vi skal vi blive skarpere på målgruppen. Vi skal fortsat møde efterspørgslen fra beslutningstagere, udlandet og de garvede innovatører. Men på en række innovative offentlige arbejdspladser vil det være mere relevant at tilbyde vores konkrete værktøjer som evalueringskittet, spredningsguiden og innovationspraktikken. Værktøjerne kan så til gengæld løbende forfines med den viden, barometeret skaber," slutter Ole Bech Lykkebo.