Jagten er i gang: Hvordan kan vi evaluere innovation?

COI har inviteret folk fra hele landet til at være en del af et arbejdende fællesskab. Sammen skal vi finde frem til løsninger, som skal gøre det nemmere og mere overskueligt at bruge evaluering som redskab i innovationsprocesser.

workshop

30 offentlige ansatte deltog i den første af tre workshops i 'Det arbejdende fællesskab'.

Huset i Magstræde lagde torsdag eftermiddag hus til den første ud af tre workshops i 'Det arbejdende fællesskab'. Blandt de godt 30 deltagere var både kommunalt ansatte og repræsentanter fra styrelser og regioner. Alle var mødt op for at blive klogere på, hvordan man kan blive bedre til at bruge evalueringer til at styrke innovationen, måle innovationens effekt og sprede de gode idéer ud til andre.

Selvom evalueringer er et nødvendigt redskab, så er det kun 44 procent af alle innovationsprojekter, som bliver evalueret. Det viser COI’s Innovationsbarometer.

"Det kan være en kompliceret operation at evaluere innovative projekter," sagde Lene Krogh Jeppesen, specialkonsulent i COI, under sin velkomst, hvor hun også kridtede banen op for hele rækken af tre seminarer, deltagerne kan se frem til:

"Sammen med jer, vil vi gerne finde frem til konkrete retningslinjer, der kan gøre evaluering af innovation mere håndgribelig."

Motivation for mere evaluering

Et innovationsprojekt er ofte kendetegnet ved uforudsigelighed og kompleksitet, mens evalueringer går mere systematisk og tilbageskuende til værks. Derfor kan det virke svært at forene de to øvelser på en meningsfuld måde.

"Jeg er kommet i dag, fordi jeg er innovator med stort I, men samtidig savner jeg mere viden om evaluering. Gennem workshoppen håber jeg på, at blive bedre klædt på til at drage nytte af evaluering helt fra starten af," sagde Christina Færch-Jensen, udviklingskonsulent i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest i København.

Den holdning lod hun til at dele med rigtig mange af mødets øvrige deltagere, da de i grupper blev bedt om at reflektere over udfordringerne ved at evaluere. Flere gav udtryk for, at det kan være svært at gøre evaluering til en naturlig del af innovationsprocessen.

"I vores gruppe har vi talt om, at vi savner en samling retningslinjer og et fælles sprog i forhold til evaluering af både store og små innovations- og udviklingsprojekter, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang," sagde Anne Bregenov-Larsen, som er specialkonsulent i COI.

Evaluering skal med fra starten

Efter deltagerne havde delt erfaringer om evaluering og innovation, handlede næste punkt på dagsordenen om at finde på nye løsninger.

I et fælles oplæg skitserede Helle Vibeke Carstensen, kontorchef i Københavns Kommune, og Ulf Hjelmar, programchef i KORA, en foreløbig model for, hvordan man bedst kan medtænke evaluering i innovative projekter. Modellen delte innovationsarbejdet op i fire faser, som hver især bød på greb og retningslinjer, man kan gøre brug af gennem hele innovationsprocessen, lige fra udvikling, implementering, effektmåling og spredning.

"Først og fremmest skal evalueringen tænkes ind fra starten, fordi det hjælper os til at kunne styre processerne. Vi kan hele tiden sikre os, at vi arbejder i den rigtige retning, og samtidig gøre præcist rede for, hvad vi bruger skatteydernes penge på," sagde Helle Vibeke Carstensen og gjorde det samtidig klart, at det også kræver en vis portion ærlighed fra medarbejderne, hvis en evaluering skal lykkes.

"Det må aldrig gå hen og blive en dårlig undskyldning, hvor vi siger, at selvom der ikke var noget resultat, så var processen rigtig fin. Vi skal stå ved, når vi laver noget, der simpelthen ikke virker, ellers lærer vi ikke af det."

Første bud på en model

For at udvikle den nye model, havde deltagerne mulighed for at afprøve den på en case stillet til rådighed af ’Hjem til Alle-alliancen’, som arbejder på at sænke antallet af hjemløshed blandt unge i Danmark. Alliancen ville især gerne have bud på, hvordan de kunne integrere evaluering i deres arbejde, så det kunne bruges til at kaste lys over, hvilke elementer i deres indsats som virker og hvordan man bedst muligt inddrager de unge i processen.

Deltagerne kunne sagtens genkende disse udfordringer fra egen praksis, og gennem en fælles indsats, tegnede der sig gode bud på løsninger. Den foreløbige model viste sig at være et fint redskab til at skabe et evalueringsdesign til Hjem til Alle-alliancens arbejde. Efter en times drøftelse i grupperne var der altså masser af forslag til både casen og innovations-evalueringsmodellen, som blev delt i plenum.

Et stykke vej endnu

Grupperne var enige om, at modellen tvinger én til at tale om evaluering allerede fra begyndelsen og hjælper med til at holde fokus på design og effekt under hele processen. Men der er et stykke vej endnu, inden jagten på den gode evalueringsmodel til innovation kan slutte.

"Vi manglede nogle håndfaste kriterier for at afgøre, hvornår vi havde evalueret grundigt nok til at gå videre i processen. Løsningen kunne måske være at udvikle et sæt spørgsmål til at afklare, om man har viden nok," sagde Frederik Kiørboe, som til daglig er konsulent i Københavns Kommune.

Andre grupper pegede på, at der mangler nogle retningslinjer, som hjælper til at konkretisere evalueringen. Det er de færreste innovatører, som er skarpe på evaluering, og derfor skal det være et lettilgængeligt værktøj.

Der er således nok at tage fat i på de kommende workshops. den 29. april og 26. maj.