Billedkort forbedrer demensramtes hverdag

Forsøg på nordsjællandske plejecentre viser, at små billedkort gavner kommunikationen mellem medarbejdere og demensramte ældre.

billedkort

Billedkortene hjælper demensramte med at udtrykke deres ønsker og behov.

På plejehjemmet Strandhøjs demensenhed i Espergærde går en ældre, demensramt dame indimellem rundt og støvsuger på gangene. Hun elsker lyden, når skidtet rasler gennem røret med kurs mod støvsugerposen.

Støvsugningen er kommet i stand via den billedbårne kommunikationsmetode Talking Mats. Metoden hjælper mennesker med demens og andre sprogligt udfordrede med at udtrykke deres ønsker ved at pege på små billedkort eller rangordne billederne på en særlig måtte.

Og den ældre dame, der ellers har svært ved at udtrykke sig, har altså brugt metoden til at forklare, at hun gerne vil hjælpe med at støvsuge både hos sig selv og på fællesarealerne.

"Man kan få rigtig meget at vide uden sprog – det er helt fantastisk, faktisk," siger social- og sundhedshjælper Christina Lorentzen, der fortæller historien om den demensramte dame.

"Det giver beboerne livskvalitet, fordi de kan kommunikere på en helt anden måde end ellers og udtrykke det, de gerne vil. Og vi kan forstå dem på en helt anden måde."

Samtidig kan billedkortene bruges til at give de demente overblik over dagens aktiviteter, forklarer Christina Lorentzen.

"Hvis vi for eksempel spørger, om de skal på toilettet, er det ikke sikkert, de forstår det. Men viser man et skilt med et WC-logo eller et toilet, så gør de."

Metoden er overført fra specialområdet – og fra Skotland

Plejehjemmet Strandhøj i Espergærde har fået hjælp til at bruge Talking Mats af Kommunikationscenteret i Hillerød, der udvikler, oversætter og afprøver kommunikationshjælpemidler for hjemkommunen og andre samarbejdspartnere.

Projektleder Kristine Pedersen fra Kommunikationscenteret forklarer, at idéen om at afprøve Talking Mats på demente dels byggede på gode erfaringer med billedstøttet kommunikation fra specialområdet, dels på forskningsresultater fra Skotland.

Og efter godt et års prøveforløb har Kommunikationscenteret også observeret positive effekter af metoden på Strandhøj samt et andet nordsjællandsk plejecenter.

"Vi har kunnet se, at ildsjæle blandt medarbejderne lynhurtigt har taget metoderne til sig og kunnet bruge dem til at motivere de ældre ved at tydeliggøre og synliggøre ting for dem," siger Kristine Pedersen.

Hun hæfter sig også ved, at plejepersonalet generelt har fået en “varmere relation” til de ældre.

"De bliver opmærksomme på, at de ældre kan være langt mere aktive, hvis de får støtte til at være det."

En evaluering baseret på interviewforsøg foretaget på et tredje nordsjællandsk plejehjem har samtidig vist, at Talking Mats-støttede interviews gjorde det lettere for demensramte ældre at forstå en samtale, reflektere over den og gøre sig forståelige over for deres samtalepartnere.

Altafgørende at ledelsen bakker op

På Strandhøj er forsøget med Talking Mats ikke længere et forsøg. Kommunikationscenteret har overleveret stafetten til Christina Lorentzen og kollegerne.

Plejepersonalet er nu i gang med at hænge særlige tavler op på beboernes vægge, så de kan klistre billeder op med velcro og på den måde give beboerne bedre overblik over deres hverdag.

Når den billedbårne kommunikationsmetode er slået igennem på plejecenteret i Espergærde, skyldes det imidlertid ikke alene de gode erfaringer. Opbakning fra ledelsen har været afgørende, pointerer Christina Lorentzen.

Kristine Pedersen fra Kommunikationscenteret kunne dårligt være mere enig. Skal en kommunikationsmetode som Talking Mats prioriteres højt, må ledelsen nemlig signalere, at den er lige så vigtig som fx vask, hygiejne, madservering og andre traditionelle plejeopgaver, pointerer hun.

"Det kan sagtens være, at medarbejderne synes, noget er en god idé – men skal det batte, skal der noget ledelse bag."

 

Læs mere om Kommunikationscenteret i Hillerøds forsøg med Talking Mats som en del af centerets projekter under overskriften “Med- og Selvbestemmelse”: www.kc-hil.dk

Mere information: Kristine Pedersen, projektleder, Kommunikationscenteret – Tlf. 72 32 38 92 / krip@hillerod.dk