Aarhus kickstarter storsatsning på innovation

Aarhus Kommune vil genopfinde sig selv med design-tænkning. COI var med til at skyde indsatsen ind i kulturhuset DOKK1, hvor kommunens nye innovationscenter skal bo.

Kommunale medarbejdere og ansatte, chefer og samarbejdspartnere diskuterede, hvordan de sammen kunne løfte Aarhus’ ambitiøse innovationsplaner.

På tværs af søjler og kasser

Inde i et af kulturhuset DOKK1’s spritnye konferencelokaler har omkring 80 mennesker fordelt sig i seks små klynger. Midt i en af klyngerne står Aarhus Kommunes stadsdirektør, Niels Højberg, og fortæller om sommerfugle i maven.

Sommerfuglene skyldes arbejdet med et af kommunens fem nye indsatsområder for innovation. Det bærer titlen 'Fremme ligeværd' og inkluderer bl.a. et nystartet samarbejde med en somalisk forening.

Rundtom i lokalet fortæller ansvarlige for de fire øvrige innovations-indsatsområder om deres arbejde, og midt i den sidste klynge af mennesker står lederen af kommunens nye innovationscenter, Anne Vest Hansen.

"Alle kan trække på os," siger hun, "Vi arbejder på tværs af søjler og kasser!"

Innovationsdag skal markere en ny begyndelse

Efter seks minutter ringer en klokke, musik strømmer ud af højtalerne, og klyngerne af tilhørere skifter rundt mellem de i alt seks små foredragsstationer.

Anledningen til hurlumhejet er Aarhus Kommunes intensiverede satsning på innovation, som er ved at blive skudt i gang med en innovationsdag i kommunens nye stolthed af et bibliotek og borgerservicecenter, DOKK1 på havnen.

Opgaven, der ligger foran deltagerne – og resten af kommunens ansatte – har magistratsdirektør for Kultur og Borgerservice Kirsten Jørgensen netop defineret: At 'samarbejde på kryds og tværs og skabe fremtidens velfærdsløsninger'.

Og ifølge flere deltagere er det ikke nogen dårlig start at få seks små lynkurser i, hvordan innovationsindsatsen foregår i den store kommunale butiks forskellige hjørner.

"Det giver virkelig et hurtigt overblik over de fælles snitflader, hvor man kan gøre noget sammen," siger velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen, der til daglig bestyrer kommunens Center for Frihedsteknologi.

Borgeren skal sættes i centrum

Kernen i Aarhus’ nye innovationssatsning er den brugercentrerede tilgang til problemløsning, der betegnes design-tænkning. Derfor er næste punkt på innovationsdagen et oplæg fra Dansk Design Centers Sune Knudsen.

"Vi er på vej mod et nyt paradigme for det offentlige," siger han.

Før sad man på rådhuset og fandt på løsninger på borgernes problemer, som man i øvrigt selv definerede. Fremover begynder al offentlig problemløsning med at undersøge, hvordan borgernes hverdag fungerer, og hvordan man kan gøre den bedre – gerne ved at gøre det lettere for borgerne at hjælpe sig selv.

"Og når man skal skabe effekter for borgerne, skal man også skabe sammen med borgerne," siger Sune Knudsen.

Han understreger, at Aarhus Kommune efter hans mening er langt fremme i kraft af de design-centrerede arbejdsmetoder, byens kommende innovationscenter vil benytte sig af.

COI satte gang i idéudvekslingen med workshop

Efter Sune Knudsen opfordrer Center for Offentlig Innovations Ole Bech Lykkebo og Majken Præstbro tilhørerne til at lade sig inspirere af andres løsninger og dermed “skyde genvej til innovation”. Og så sætter de ellers gang i dagens afsluttende workshop.

"Nu skal vi snakke om jer," siger Majken Præstbro og sender innovationsdagens deltagere ud mod en samling borde, der står og venter på dem med udsigt over Aarhus by.

På vej ud ad døren får hver deltager stukket et lille sæt 'spillekort' i hånden med syv forskellige 'arketyper' på innovatører i den offentlige sektor. Arketyperne har navne som 'Acceleratoren', 'Medspilleren' og 'Ildsjælen'.

Nu skal innovationsdagens deltagere afgøre, hvem de selv og deres samtalepartnere ligner mest – og diskutere, hvordan de kan hjælpe hinanden på kryds og tværs.

En livlig snak stiger op fra bordene, mens de aarhusianske kommunalansatte bladrer kortene igennem og spejler sig selv i de syv arketyper.

Læs mere om arketyperne

Hvor langt rækker ambitionerne?

Da dagen er ved at være forbi, udtrykker flere deltagere store forventninger til fremtiden. 

"Vi bliver jo helt høje," siger strategikonsulent Lone Hauberg Toft fra magistratet Sundhed og Omsorg, "Fordi vi tror så meget på, at de udfordringer, vi står over for, kræver et nyt mindset. Vi skal skabe sammen med vores borgere og på tværs af forvaltningerne."

Men, pointerer kollegaen Birthe Juhl:

"Jeg er mest spændt på, hvor høj innovationsbarrieren bliver. Hvor vovede bliver de projekter, man tør kaste sig ud i?"

Områdechef Karen Marie Schytter fra Børn og Unge udtrykker samme pointe: Kun hvis visionerne bliver til virkelighed, sker der for alvor noget.

"Jeg synes, jeg har fået en bid af, hvad det vil sige at arbejde med innovation i løbet af i dag," siger hun. "Udfordringen bliver så at huske de arbejdsmetoder i morgen."

 

Læs interview med stadsdirektør Niels Højberg og innovationscenterchef Anne Vest Hansen: Aarhusiansk innovationscenter skal genopfinde velfærdsamfundet