Politikerne skal turde sætte innovationen fri

Tillid, risikovillighed og friere rammer. Det var nøgleordene, da COI bad tre politikere komme med bud på, hvad politikere i Folketinget, regioner og kommuner kan gøre for at fremme innovation i den offentlige sektor.

Politikerne skal turde sætte innovationen fri.

Politikere på alle niveauer spiller en nøglerolle for innovation i den offentlige sektor: Hver gang der skabes 10 værdifulde nye tiltag, har politikerne sat de fire i gang. Det viser Innovationsbarometeret, COI’s store undersøgelse af innovation i det offentlige.

Læs om innovationsbarometeret

Men det er ikke nødvendigvis ved selv at kaste om sig med konkrete løsningsforslag, at politikerne skaber nytænkning.

Tværtimod kan politikere på alle niveauer med fordel koncentrere sig om at skabe en innovativ kultur og så ellers give andre frihed til at tænke og handle nyt.

Sådan lyder i hvert fald beskeden fra tre politikere, COI har talt med – folketingsmedlem og uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) og borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Landsniveauet: Spred viden og slip detailstyringen

På landsniveauet fremhæver Jens Henrik Thulesen Dahl, at politikerne for det første kan bidrage til innovation ved at finansiere forskning, understøtte netværk og sikre, at ny viden bliver samlet og spredt.

Men derudover handler det måske især om at turde træde et skridt tilbage. Også selvom det kan være svært.

"Vi er jo tilbøjelige til at detailstyre, hvis et eller andet ikke går godt, og det modvirker i sagens natur den innovative måde at løse opgaver på," siger DF-politikeren.

"Hvis man lokalt skal have rum til og mulighed for at være innovativ i måden at løse opgaverne på, er man også nødt til at have en høj grad af frihed."

Både i forhold til styringen af kommuner, regioner og statens egne institutioner kan der ifølge Jens Henrik Thulesen Dahl hentes gevinster ved, at landspolitikerne koncentrerer sig om at opstille økonomiske og resultatmæssige mål, men lader vejen til målene være mere valgfri.

"Jeg tror, vi som politikere kan blive bedre til at stille kravene på dén måde og så lade selve opgaveløsningen være fri, for det er jo i opgaveløsningen, man skal være nyskabende og innovativ," siger han.

Regionalniveauet: Skab frie rammer, nyskabende samarbejder og innovationskultur

På regionsniveau nævner regionsrådsformand i Region Sjælland Jens Stenbæk (V) flere konkrete måder, hvorpå han og kollegerne i regionsrådet kan påvirke innovationen i regionen. Men det sker stadig i høj grad ved at sætte andre fri til at skabe nyt.

"Som politikere kan vi skabe rammer i forhold til medarbejderne, hvor vi giver plads til innovation ved at skabe frirum til at finde nye løsninger. Det er én af måderne. En anden er en kompetenceindsats med efteruddannelse af medarbejdere i forhold til innovation," siger han.

Derudover kan politikerne på det regionale niveau især understøtte innovation ved at sikre et innovativt samarbejde med private aktører, mener Jens Stenbæk. Og her er det ifølge regionsrådsformanden vigtigt, at eksempelvis udbudsprocesser tidligt inddrager private aktører, så man kan kravspecificere på så oplyst et grundlag som muligt.

Endelig fremhæver Jens Stenbæk, at han og kollegerne i landets regionsråd kan fremme innovation ved at signalere tydeligt, at innovation skal gennemsyre hele driften.

"Når der bliver større behov og færre midler, er den eneste vej frem at tænke innovativt. Og det er jo den dagsorden, vi som politikere kan sætte over for vores administration og ledelse," siger regionsrådsformanden.

Kommunalniveauet: Skub til den innovative kultur og luk de andre ind

Også på kommunalt niveau spiller politikerne en vigtig rolle for at skabe en innovativ kultur, fremhæver Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S). Og det gør man blandt andet ved at bakke de innovative ambitioner op med konkrete poster på budgettet, mener han.

"Vi har afsat ganske store beløb hvert år til innovationsprojekter, ikke alene fordi vi gerne vil fremme enkelte projekter, men fordi vi gerne vil fremme en innovationskultur," siger Aarhus-borgmesteren.

Han understreger, at innovation på kommunalt niveau kræver 'modet og risikovilligheden til at prøve ting af' i hele organisationen.

Politikerne skal have mod og evne til at udfordre embedsværket, men også turde “stille sig en lille smule i baggrunden” og lægge arbejdet med de konkrete løsninger ud til dem, der skal leve med dem i praksis.

Ifølge Jacob Bundsgaard skal mange af fremtidens innovative løsninger findes ved, at kommunerne indgår i utraditionelle samarbejder med civilsamfund og private aktører. Og her har kommunalpolitikerne og deres embedsværk ifølge Aarhus-borgmesteren brug for en håndsrækning fra landspolitikerne.

"Jeg synes alt for ofte, man løber panden mod en lovgivningsmur," siger Jacob Bundsgaard og nævner i samme åndedrag den ufleksible økonomistyring, kommunerne i hans optik er underlagt.

"Evnen til at betragte en investering i en ny løsning over tid er dårligt til stede i den måde, der planlægges på i Danmark," siger Jacob Bundsgaard.

Højt på hans ønskeliste står derfor muligheden for at kunne budgettere for mere end det ene år ad gangen, som økonomiaftalerne mellem regeringen og KL traditionelt giver mulighed for.

Landspolitikeren Jens Henrik Thulesen Dahl – der også sidder i byrådet i Assens – er åben over for idéen, men understreger samtidig, at friere økonomiske rammer ville kræve, at kommunerne i højere grad føler sig forpligtet til at følge landspolitikernes krav, end han oplever i dag.

"Det handler om gensidig tillid. Vi skal fra vores side have tillid til, at man ude i kommunerne rent faktisk lever op til at løse opgaverne godt og ordentligt, som vi nu ønsker, og omvendt skal de have en tillid til, at vi agerer hensigtsmæssig ved at give dem det rum, de har brug for."