Offentlig-privat innovation med dobbelt succes

Hvad er opskriften på et vellykket offentlig-privat innovations samarbejde? Fredericia Kommune og virksomheden Sekoia har et bud.

SOSU-hjælpere og sygeplejersker var med til at udvikle Touchskærmene til plejecenteret Hybyhus.

"Vi indgik et ægteskab," siger Morten, og kigger på Troels, med et smil på læben, "Ja – det var sgu tæt på," samstemmer han. Scenen udspillede sig, da COI og KORA holdt innovationscafe den 4. november om Offentlig-Privat Innovation (OPI), under overskriften: "Virker det?" På arrangementet deltog over 70 mennesker fra både det offentlige og det private erhvervsliv.

På papiret er de to herrer ikke gift, men de har afsluttet et succesfuldt OPI-samarbejde, hvor de tilbragte meget tid sammen. Til daglig er Morten Hoff nu chef for Center for Velfærdsteknologi i Odense Kommune, og Troels Nilsson er partner og co-founder af virksomheden Sekoia, som udvikler skærmløsninger til ældre- og specialplejen. Begge var til stede for at fortælle om deres praktiske erfaringer med at indgå et OPI-samarbejde.

Resultatet er ikke til at tage fejl af

Det fælles projekt, som foregik i Fredericia, var færdigt i 2012 i form af nye digitale værktøjer til beboerne og personalet på plejecentret Hybyhus. Touchskærme blev monteret i beboernes hjem og i fællesrummene. Personalet logger sig på skærmen hos beboerne, så de kan se beboerens døgnrytmeplan og dagens arbejdsopgaver. I takt med at opgaverne løses, klikkes de af som udført. Medarbejdernes tid på kontoret faldt med 33 procent til fordel for tid med beboerne.

Det startede med en fælles ambition

Projektet startede i 2010 med en fælles ambition om at udvikle og afprøve en touchskærm til ældreplejen, der skulle give værdi for borgere, medarbejdere og kommunen.

Med denne overordnede fælles ambition indgik Sekoia og Fredericia Kommune en OPI-aftale, og plejecentret Hybyhus i Fredericia blev stedet, hvor ægteskabet for alvor fik luft under vingerne.

Mange møder og korrespondancer

For både Morten Hoff og Troels Nilsson var det vigtigt at finde fælles fodslag fra starten. De holdt mange møder om, hvordan deres samarbejde skulle fungere, hvordan projektet skulle forløbe, og hvad de ønskede sig af touchskærmen. Begge var usikre på, hvor projektet ville bære dem hen, og hvilken værdi det ville skabe. Én ting var dog sikker: "Vi havde en udpræget tillid til hinandens faglighed. Vi kom med en faglighed på ét område, mens de havde fagligheden på et andet," fortæller Troels Nilsson, "og det skal man have respekt for. Vi arbejdede os ind i hinandens faglighed, og havde respekt for det, vi hver især kunne."

Den fælles ambition blev bærende for samarbejdet

Begge blev hurtigt enige om, at plejepersonalet skulle have mere tid til beboerne uden at slække på administration og dokumentation. Samtidig skulle touchskærmen også øge trygheden for personalet, beboerne og de pårørende. Pointen blev, at arbejdet hos beboerne af sig selv via skærmen blev til dokumentation. Medarbejderne skulle ikke tilbage på kontoret for at lave 'bureaukratiet'. 

Sosu-hjælperne og sygeplejerskerne var eksperterne

For begge var det også vigtigt at skræddersy værktøjerne til dem, som skulle bruge dem. "Produktet er lavet i samarbejde med slutbrugeren," fortæller Troels Nilsson. "Det var utroligt vigtigt for os at få indsigt i medarbejdernes og beboernes dagligdag. Vi flyttede ind på Hybyhus med soveposer for bl.a. at forstå natholdets rutiner og for at undersøge, hvordan de bedst kunne få gavn af touchskærmen." For ham var det vigtigt, at skærmen skulle skabe en konkret værdi ude i virkeligheden. Den måtte ikke ligge hen og blive støvet. Derfor var brugerne vigtige at inddrage undervejs. "Sosu-hjælperne og sygeplejerske blev vores eksperter," siger han.

Økonomisk vækst og eksport – i nogle tilfælde

Sekoia har i dag 12 kommuner som kunder med samlet omkring 10.000 brugere. Virksomheden har netop fået et kapitalindskud på 20 millioner kroner og er på vej ud til det svenske, tyske og engelske marked. Resultaterne fra Frederecia er således blevet spredt til mange andre steder.

Det vellykkede samarbejde mellem Fredericia Kommune og Sekoia er dermed et godt eksempel på, at OPI kan skabe værdi på flere bundlinjer. Den offentlige sektor kan øge effektiviteten og kvaliteten af velfærdsydelserne til glæde for borgeren. Og den privat virksomheder kan opnå økonomisk vækst og eksport.

OPI er dog ikke en universalopskrift på succesfuld innovation i alle tilfælde. Det viser to nye undersøgelser fra COI og KORA. Cirka 1 ud af 5 blandt de mest involverede offentlige og private parter i OPI-samarbejder på velfærdsområdet vurderer, at de har opnået henholdsvis besparelser og øget omsætning ved at deltage i et OPI-samarbejde. Nogle OPI’er leverer altså de efterstræbte resultater. Men langt fra alle. Læs sammendrag af undersøgelserne via linket i højre side.

Gode råd fra Morten Hoff og Troels Nilsson:

  • Hav god kemi
  • Opbyg tillid
  • Accepter en fælles risiko
  • Udvis vilje, stædighed, udholdenhed og frækhed
  • Hav tro på egen faglighed og andres
  • Opstil klare mål
  • Brug og anerkend medarbejderne og slutbrugernes ekspertise
  • Test løsningen på en institution med stærk ledelsesmæssigopbakning
  • Regn med, at mange interessenter vil give benspænd undervejs