Flere skal evaluere deres innovative tiltag

Evaluering af innovation er værdifuld. Men kun under halvdelen af det offentliges innovative tiltag bliver evalueret.

COI arbejder for at flere skal evaluere de innovative tiltag, der bliver lavet i det offentlige.

COI har igangsat ny indsats 

COI har igangsat en ny indsats, som blev skudt i luften den 29. oktober med en workshop i Moderniseringsstyrelsen. Førende evaluerings- og innovationseksperter var inviteret til en diskussion af, hvordan det kan blive nemmere for flere i det offentlige at evaluere deres innovative tiltag.

"I COI har vi et klart formål: At bidrage til, at den offentlige sektor bliver mere effektiv gennem innovation. Vi har fokus på at gøre det nemmere for offentlige aktører at dele deres innovationer, så de mest succesfulde kan spredes i den offentlige sektor. Evaluering er nødvendig, hvis værdien skal fastsættes, og hvis det skal være muligt at genbruge innovationerne," indledte centerleder i COI Pia Gjellerup.

På workshoppen deltog bl.a. repræsentanter fra Århus og Københavns Universitet, analyseinstituttet KORA, Roskilde Kommune, NaturErhvervsstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Egmontfonden, Madkulturen, Innovationsfonden og Alexandra Instituttet. Det blev en perspektivrig diskussion, hvor potentialet i forhold til at evaluere innovation samt barriererne og udfordringerne, blev belyst.

Vejen til en bedre evalueringspraksis

Deltagerne i workshoppen blev spurgt, hvad de mente, der skulle til af konkrete initiativer til at højne evaluering af innovative tiltag. Buddene gik på: Bedre videndeling, netværksdannelse, kompetenceudvikling, sparring på tværs af sektorer og faglighed, platforme for videndeling, udvikling af nye værktøjer og bygge bro mellem forskning, evaluering og innovationspraksis.

"Det er helt essentielt at få sat effekt og værdi på innovative tiltag i det offentlige, for hvordan kan vi ellers overbevise omgivelserne om, at innovation er vejen frem, når vi skal skabe en effektiv offentlig sektor, der skaber værdi for borgerne?," sagde velfærdsdirektør Yvonne Barnholdt fra Roskilde Kommune.

Deltagerne var enige om, at det ikke var af ond vilje eller dovenskab, at der mangler evaluering af innovative tiltag. "Én af de store udfordringer er, at det er ressourcekrævende at evaluere innovation, og de vanlige evalueringsmodeller kan komme til kort, når det handler om komplekse tiltag, hvor målet ikke er sat fra starten," sagde Ulf Hjelmar fra KORA.

Problemstillingen skal løftes i fællesskab af både forskere og praktikere, og heldigvis er den første hjælp på vej.

En grønspættebog om evaluering

COI har engageret professor Peter-Dahler Larsen fra Københavns Universitet til at skrive en grønspættebog om evaluering af innovation. Den skal inspirere, igangsætte, foreslå og facilitere til, at flere evaluerer deres innovationer og være en ven i nøden.

Næste skridt i COI’s aktivitet er konferencen den 19. november: "Hjælp! Jeg skal evaluere et innovativt tiltag," hvor bl.a. Peter Dahler-Larsen vil præsentere sin grønspættebog. Både innovation og evaluering er for mange abstrakte begreber. En del af det handler også om at afdramatisere lidt: "Selv om det handler om innovative tiltag, skal vi ikke ud og opfinde den dybe tallerken med hensyn til at evaluere. Vi skal stjæle med både arme og ben af de velkendte evalueringsmodeller, og tilpasse, således at de kan benyttes til de innovative tiltag," fortalte Peter Dahler-Larsen.

Specialkonsulent Anne Bregenov-Larsen fra COI afrundede workshoppen: "Det har meget givtigt at samle så mange perspektiver og ressourcer i et rum med fokus på innovation og evaluering. Vi er glade for den store interesse, som afspejler behovet for at bygge bro mellem forskning og praksis, hvad angår det at evaluere innovation i det offentlige sektor. Hos COI glæder vi os til at gå videre med projektet."

De vigtigste uddrag af workshoppen kan du læse herunder: