COI-holdet har fået nyt blod

Tinne, Lene og Anne har taget COI-seletøjet på.

Anne trækker mest i Evaluering af innovative tiltag, mens hun er på orlov fra Hillerød Kommune. Lene trækker 'Innovative medarbejdere og ledere' og Spredningsnetværk i COI’s andel af arbejdsugen, der deles med Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Tinne vil som analytiker have Innovationsbarometeret som hovedopgave i den daglige bagage.

Der står lidt mere om de snart garvede medarbejdere her: Medarbejdere i COI – midt mellem de øvrige kolleger.