Invitation til workshops om erfaringerne fra tre styringslaboratorier

Hvordan bruger man dokumentation og relationer som styringsværktøjer?

workshop

Workshop om styringslaboratorier.

Strategisk brug af relationer og dokumentation er vigtige redskaber til at sikre en effektiv opgaveløsning. Det er nogle af resultaterne fra de tre styringslaboratorier, der blev gennemført i 2014 på bestilling fra parterne bag samarbejdet om modernisering af den offentlige sektor. Men hvordan arbejder man systematisk med relationer som et styringsredskab? Og hvordan kan dokumentation bruges til kontinuerligt at forbedre opgaveløsningen?

Center for Offentlig Innovation inviterer hermed i samarbejde med MindLab til to workshops, der vil formidle centrale erfaringer fra de tre styringslaboratorier, som har undersøgt styringsmæssige konsekvenser af nye velfærdsløsninger. På de to workshops vil deltagerne i styringslaboratorierne dele deres oplevelser, og eksperter og MidtLab vil sætte temaerne i perspektiv. Derudover vil workshopdeltagerne sammen drøfte, hvordan man konkret kan arbejde med dokumentation og relationer.

Målgruppen er ledere og medarbejdere i den offentlige sektor samt øvrige interesserede. 

Tilmelding sker til info@mind-lab.dk ved at oplyse navn, organisation og titel samt hvilken/hvilke workshops, man ønsker at deltage i. Der er frist for tilmelding til begge workshops d. 17. april 2015. Det er ikke nødvendigt at deltage i begge workshops. Deltagelse er gratis, men der opkræves et gebyr på 500 kr. ved manglende fremmøde, eller hvis man melder fra senere end 48 timer før den pågældende workshop. Der er et begrænset antal pladser, så deltagelse vil ske efter først-til-mølle-princippet.

Om styringslaboratorierne

MindLab gennemførte i 2014 tre styringslaboratorier som led i konkretiseringen af principperne for samarbejdet mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering. Det overordnede formål med laboratorierne har været at lave cases, der giver kød og blod til de syv overordnede principper for modernisering.

Læs rapporten om styringslaboratorierne på MindLabs hjemmeside.

Bemærk: Kort tilmeldingsfrist (17.april)