De spæde skridt er nu taget

Det blev de tirsdag den 19. maj til Wiki-skrivestuen. Tak til alle, der bidrog til en spændende eftermiddag.

Foto: Amy Lüscher

Emnet var innovation i det offentlige, den første skrivestue om emnet for den dansksprogede Wikipedia. Eftermiddagen bød på oplæg, samtaler og en masse skriveri. Oplæggene fungerede som inspiration til det deltagerne kunne tænke sig at skrive om. Og ikke mindst som læring i, hvordan man begynder at skrive på Wikipedia.

Skrivestuen summede af spændende vinkler og havnede i idéudvikling og samskabelse af indhold om offentlig innovation på Wikipedia. 

Emner, der blev uddybet, tilføjet og diskuteret i løbet af eftermiddagen, var bl.a.:

  • Samproduktion
  • Innovation
  • Offentlig innovation
  • Værdi af offentlig innovation
  • Bundlinjer

Hvilket ord, begreb eller tema synes du der skal på Wikipedia? Hvilke temaer forbinder du med innovation i det offentlige?