Styringslaboratorier

I alt 160 deltagere fik ny viden om styreformer på COI's workshops.

I alt 160 deltagere fik ny viden om styreformer.

Parterne bag Center for Offentlig Innovation gennemførte i 2014 og 2015 tre laboratorier med fokus på at udvikle styreformer, der afspejler principperne for samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. MindLab har været facilitator af laboratorierne, og KORA har evalueret dem.

Center for Offentlig Innovation har formidlet læringen fra laboratorierne på to workshops hhv. fredag d. 24. april og onsdag d. 27. maj 2015. Omkring 80 mennesker deltog i hver workshop.

Artikler om styringslaboratorierne 

FriNoVa: Fra princip til praksis

Nordsjælland: Tværsektorielt samarbejde gavner patienterne

Workshop: Dokumentation er en balancegang mellem tillid og kontrol