COI har sendt en opgave om spredning af innovation i udbud

COI har brug for assistance til at udvikle en model for spredning af innovation.

COI's spredningsnetværk deler viden og idéudvikler.

COI ønsker konsulentbistand til at studere, hvordan spredning af innovation i praksis sker og til at udvikle en procesmodel, som kan anvendes af offentlige arbejdspladser, der ønsker at sprede innovative tiltag til andre, eller som ønsker at genbruge andres tiltag.

Sidste frist for modtagelse af tilbud: 22. januar 2015 kl. 12.00.

Udbuddet gennemføres som et åbent/offentligt udbud

Spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes skriftligt til Monica Andersen på ma@coi.dk inden d. 12. januar 2015 kl. 12. Spørgsmål og svar offentliggøres på denne side senest 15. januar 2015.