Feltarbejde – sådan arbejder innovationsaktive med evaluering

Besøg hos innovationsaktive arbejdspladser rundt i Danmark.

I efteråret 2015 besøgte COI udvalgte offentlige arbejdspladser og udførte interviews for at blive klogere på status er på innovationsevalueringsfronten. Feltarbejdet viste, at interessen for evaluering er stor, og alle vegne arbejdes der på at knække koden på den gode evaluering af innovative tiltag. Undersøgelsen gjorde det klart, at der eksisterer stor efterspørgsel efter, at evaluering af innovation bliver enklere og dermed attraktivt at evaluere innovation i den offentlige sektor.

Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er:

1)      Ingen systematisk evalueringstilgang

Der er ikke en udpræget systematisk tilgang til evaluering og dokumentation af innovation i den offentlige sektor. Heller ikke på de arbejdspladser, hvor der satses på innovation.

2)      Ønske om mere evaluering af innovation

Samtidig er der stor interesse og efterspørgsel efter evaluering. Det er en udbredt opfattelse, at innovationerne styrkes, hvis der evalueres. Mange ønsker også at kunne dokumentere deres innovationsarbejde mere systematisk over for beslutningstagere og medarbejdere.

3)      Ønske om innovations-evalueringsgreb og øget evalueringskapacitet

Det er ikke dovenskab eller manglende interesse, men snarere manglende evalueringskapacitet og manglende evalueringsmodeller, begreber og metoder, når det gælder innovation. Der tegner sig et billede af, at innovationsarbejde udfordrer gængse evalueringsmodeller. Klassiske evalueringskoncepter, som ikke kan rumme iterationer mm. fungere som spændetrøjer for kreativitet og nyskabelse og dermed innovationens værdiskabelse. Netværk og videndeling på tværs af det offentlige om evaluering af innovationer savnes.