COI søger databehandler og analytiker til Stata

Vil du lave analyser ud fra verdens første statistik om offentlig innovation?

COI Danmarkskort

Bliv COI's nye databehandler

Center for Offentlig Innovation søger til ansættelse snarest en metodisk stærk projektmedarbejder. Du er måske en nyuddannet kandidat eller en anden medarbejder med et hul i kalenderen tre måneder frem.

Lige nu behandler vi data fra 1.334 svar fra offentlige arbejdspladser om deres arbejde med innovation. De første resultater blev offentliggjort i april 2015 i innovationsbarometeret.

Vi har brug for dig til at hjælpe os med at skabe størst mulig værdi for de enkelte arbejdspladser af det nye innovationsbarometer. Du vil skulle gennemføre databehandling og analyse, så en foreløbig analyserapport, der er offentliggjort, udbygges med flere analyser og færdiggøres. Den foreløbige rapport kan findes på www.coi.dk/innovationsbarometer.

Nogle af de vigtige, ubesvarede spørgsmål, du vil skulle hjælpe med at besvare, er fx:

 • 79 procent af de offentlige innovationer udføres i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere uden for arbejdspladsen. Men hvad samarbejdes der om, og hvilke effekter har det? Spiller det nogen rolle, om samarbejdspartneren er en privat virksomhed, en frivillig organisation, en vidensinstitution eller en anden offentlig arbejdsplads?
 • Økonomisk pres på arbejdspladsen hæmmer innovationen i 39 procent af tilfældene. Men i andre 22 procent fremmer begrænsede økonomiske ressourcer innovationen. Hvad afgør, om ressourceklemmen optræder som hæmmer eller fremmer? Hvis begrænsede ressourcer bliver et mere fremtrædende vilkår overalt, kan der så læres af de arbejdspladser, der i dag oplever begrænset økonomi som fremmende for innovationen?

Dine kvalifikationer:

Du:

 • er kandidat; formentlig fra en samfundsvidenskabelig uddannelse
 • mestrer databehandling af store mængder surveydata og har stærke kompetencer i STATA – et must, da de tidligere analyser er udført i STATA
 • har måske erfaring med at arbejde via Danmarks Statistiks forskningsservice – et stort plus, men ikke en betingelse
 • evner at formidle analyseresultater kort og klart på et fejlfrit skriftligt dansk
 • tager ansvar og arbejder selvstændigt

Vi tilbyder dig:

 • ansvar for at udvikle noget nyt, der kan skabe stor værdi i det offentlige
 • at få kompetencer og erfaring, som andre arbejdsgivere også vil efterspørge
 • at arbejde med en hot politisk dagsorden i et miljø med fuldt tryk på tæt samarbejde med både COI’s faste medarbejdere og eksterne samarbejdsparter
 • en projektstilling, hvor arbejdstiden og tilrettelæggelsen heraf skræddersys som en fællesnævner mellem dine og vores behov.

Udgangspunktet er, at der er tale om en fuldtidsstilling. Men for den rigtige kandidat kan en deltids-/ freelance ansættelse komme på tale.

Hvis du vil vide mere om os, kan du besøge vores hjemmeside www.coi.dk. For yderligere information om stillingen, kontakt Ole Bech Lykkebo på tlf. 61 81 31 02 eller obl@coi.dkCenter for

Offentlig Innovation samarbejder med Danmarks Statistik og Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet om innovationsbarometeret.

Er du interesseret?

Send ansøgning, eksamensbevis og CV i pdf-format til coi@coi.dk snarest muligt. Vi vil løbende kigge efter ansøgninger, og vi vil invitere til samtale, når vi identificerer ansøgere med den kompetence og kvalitet, vi søger efter.

Ansættelse sker for en periode – forventeligt tre måneder – og aflønnes efter kvalifikationer, relevant overenskomst og relevante regler/aftaler.

Vi kvitterer løbende for modtagne ansøgninger, og vi vil i den forbindelse orientere om den aktuelle proces, som også vil fremgå af COI’s hjemmeside www.coi.dk.

Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.