Verdens første statistik om offentlig innovation offentliggøres 21. april kl. 9.00

Læs her hvad du kan få svar på i undersøgelsen.

COI lancerer verdens første statistik om offentlig innovation

Center for Offentlig Innovation (COI) har i samarbejde med Danmarks Statistik og Center for forskningsanalyse ved Aarhus Universitet udarbejdet Innovationsbarometeret, der bliver verdens første statistik om offentlig innovation.

Som en ny, officiel statistik skal offentliggørelsen (af udvalgte resultater) ske i en 'Nyt fra Danmarks Statistik', der offentliggøres den 21. april 2015 kl. 9.00.

Ingen medier eller andre ud over Center for Offentlig Innovation og Center for Forskningsanalyse kender dele af resultaterne forinden.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil man på Innovationsbarometerets hjemmeside kunne se

 • En lang række hovedresultater præsenteret i infografikker
 • 24 cases, der konkret beskriver eksempler på offentlig innovation
  fra kommuner, regioner og statslige arbejdspladser
 • En kort video, der med afsæt i et eksempel fortæller om hovedresultater
 • En baggrundsrapport

Hvad er offentlig innovation?

Det er en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Det kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på.

Hvad vil Innovationsbarometeret vise? Nogle få eksempler:

 • Hvor stor en andel har udført innovation – og af hvilken type?
 • Hvilken værdi kommer der ud af innovation – kvalitet, effektivitet, 
  medarbejdertilfredshed, borgerinddragelse?
 • Hvor mange innovationer sker i samarbejde – og med hvem?
 • Hvor meget er genbrug – og hvor meget er helt nyt?
 • Er der noget, der ligefrem hæmmer innovationen? – hvem og hvad?
 • Hvem er de centrale aktører? - hvor meget betyder fx
  • Medarbejdere?
  • Borgere?
  • Politikere?
  • Virksomheder

Hvordan er undersøgelsen lavet?

Undersøgelsen er baseret på en repræsentativt udvalgt stikprøve af offentlige arbejdspladser. Der er svar fra 1.334 arbejdspladser fra alle dele af den offentlige sektor i hele landet.

Hvor kan man få mere at vide om undersøgelsen?

Kontakt Chefkonsulent i COI Ole Bech Lykkebo på obl@coi.dk 61 81 31 02