De første aktiviteter i COI

Hvad har I kastet jer over i Center for Offentlig Innovation, spørger mange. Her er svaret.

Birgitte fra plejecentret Rosengården på Syddjurs demonstrerer en af de nye loftlifte, de har installeret i alle rum.

Spredning af innovation

En tur til tre kommuner i region Midtjylland og en peptalk af nudging-ekspert og adfærdsforsker Andreas Maaløe Jespersen forsynede os med viden og inspiration til arbejdet med at sprede innovation på tværs af den offentlige sektor:

  • I Silkeborg udviklede vi ideen om en national Copycat-pris, der belønner kopister og efterabere – en kopi af kommunens interne pris.
  • På plejecentret Rosengården på Syddjurs drøftede vi behovet for at kunne høste viden og genbruge gode løsninger, som andre har udviklet, og hvordan man griber implementering og forandring an i storskala-projekter. Syddjurs Kommune er en af de 11 kommuner i Business Region Aarhus, der samarbejder om velfærdsteknologi og erhvervsudvikling.
  • I Skanderborg Kommune diskuterede vi mulighederne for et samarbejde i regi af Business Region Aarhus om at undersøge, hvad der er klogt at gøre, når innovation skal spredes.

Innovationsbarometer

Verdens første nationale statistik over, hvordan det står til med innovationen i den offentlige sektor er blandt de første opgaver, Center for Offentlig Innovation har kastet sig over. Vi håber, den vil tjene som et inspirations- og vidensgrundlag for de mange, som er nysgerrige efter at vide, hvordan andre arbejder med innovation. På fem workshops i Aarhus og København, hvor henholdsvis stadsdirektør Niels Højberg og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard bød velkommen, har 100 mennesker givet kvalificerede input til, hvilke temaer, spørgeskemaet skal omhandle. Vi er nu i gang med at formulere spørgsmålene og brugerteste skemaet.

Vi samarbejder om barometeret med Danmarks Statistik og med Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet.

Data indsamles i november, og resultaterne offentliggøres i begyndelsen af 2015.

Kortlægning af innovationslandskabet

Hvem laver hvad med hvilke resultater? Hvis du har prøvet at danne dig et overblik over arbejdet med offentlig innovation i Danmark, vil du vide, at det er ret svært. Det ønsker COI at rette op på. I løbet af efteråret udbyder vi opgaven med at afdække behovet og tilbyde en kreativ løsning til lancering i 2015.

Vi hører gerne fra dig, hvis du konkret har siddet og haft brug for eller ønsket at bidrage med en viden, som du mener, en kortlægning af offentlig innovation kan være løsningen på.

Kontakt Majken på mmp@coi.dk

Som ny projektleder ønskede jeg at finde ud af, om andre har arbejdet med Smart Cities så jeg kunne ringe for at høre om deres erfaringer.

Innovationswiki

Kunne en wiki være det redskab, vi mangler til at dele viden om, hvad offentlig innovation er, og hvem de mest fremtrædende personer og enheder på området er? Det har vi hyret praktikant Alexander Løchte Nielsen til at undersøge. Han studerer informationsvidenskab ved Aalborg Universitet. Alex er godt i gang med en foranalyse og er i dialog med innovationsaktive og -interesserede om deres erfaringer med at dele viden, der skal forme udgangspunktet for det videre arbejde med innovationswikien.  Wikipediaekspert Ole Palnatoke har rådgivet på baggrund af mange års erfaring fra arbejdet med den danske Wikipedia.

Kontakt Alex på all@coi.dk

Flink Det Offentlige

"Vi undskylder den korte ventetid. Det var ikke meningen at stresse dig" og så et stort smil fra damen hos Praktiserende Lægers Laboratorium.

"Vi undskylder den lange ventetid. Vi har haft nogle IT-problemer i morges, og de har skabt en prop i systemet, men vi gør alt, hvad vi kan, for at I kan komme til snart," sagde en sygeplejerske og delte gratisaviser ud til alle. Stemningen skiftede på et øjeblik. Langt de fleste nikkede forstående, smilede til hende og hinanden og satte sig lidt mere vennesælt tilrette med deres aviser. Man havde fået en forklaring og en forsikring om, at de var opmærksomme på problemet. Sådan er det jo engang imellem... De gør jo hvad de kan… Mere haster det jo heller ikke…

En potentielt dårlig oplevelse blev forvandlet til en god for to borgere, som skulle have taget blodprøver. Og de valgte at fortælle om det på Twitter og Facebook. Disse og andre historier indgår i Danmarksindsamlingen af gode historier om det offentlige. Det er så naturligt at fortælle om de dårlige oplevelser, men en bevægelse på de sociale medier giver lyd til de gode også. Vi opfordrer alle til at deltage i og udbrede bevægelsen.

Følg med i udviklingen af hovedaktiviteter i COI’s handlingsplan.