Med Wikipedia i marken

COI's praktikant Alex studerer, hvordan Wikipedia rekrutterer og hjælper brugere.

Alexander Løchte Nielsen

COI' praktikant Alexander studerer Wikipedias arbejdsmetoder.

Lørdag i livligt selskab

Alexander Løchte Nielsen studerer Informationsvidenskab på universitetet og er i efteråret i praktik hos COI. Alexander arbejder i øjeblikket på en innovationsWiki, som en del af COI's handlingsplan.

Lørdag den 4. oktober tager Alexander derfor på besøg hos KVINFO, som afholder en workshop for kvinder og mænd i alle aldre, der ønsker at hjælpe med til udviklingen af den meget besøgte hjemmeside Wikipedia.  "Jeg er specifikt interesseret i, hvordan man kan rekruttere nye folk til at blive aktive bidragydere på Wikipedia," forklarer Alexander.

Institutionen KVINFO har i mange år været en aktiv bidragyder til et mere ligestillet samfund. De formidler bl.a. viden, dokumentation og forskning på områder som køn, ligestilling og etnicitet. "Derfor er en side som Wikipedia, en ideel platform for KVINFO, at være repræsenteret på," siger Alexander og fortæller, at der er fyldt med ildsjæle på workshoppen denne lørdag i København.

Et bidrag til Wikipedia er et bidrag til ligestilling

Undersøgelser viser, at der kun er 13 procent kvinder blandt Wikipedias bidragydere. "Det er et utrolig lille tal, og det resulterer i en ujævn fordeling af det generelle indhold og af emner på siden," fortæller Alexander.
Som en deltager på workshoppen påpeger, kan man finde al den viden, man lyster om bilen Ford Mondeo, men når man mangler råd til strikkeopskrifter, så halter hjemmesiden altså bagefter.

"Hvis flere kvinder skriver indhold til hjemmesiden, kan man håbe på en bredere og mere alsidig platform for viden" siger Alexander og fortsætter: "Det vil på længere sigt betyde, at flere kvinder vil benytte sig af hjemmesiden".

Fremtidens formidlere

Som dagen skrider frem erfarer Alexander, at de ellers grønne deltagere får styr på det nye medie. En begejstret stemning præger workshoppen, og flere af deltagerne skriver bidrag, som de lægger på hjemmesiden. Workshoppen har været en succes.

"Nu bliver det rigtig spændende at se, hvor mange der tager den nye erfaring med sig hjem, og om de i fremtiden vil bidrage til denne form for videndeling," siger Alexander. "Deltagerne lader dog til at have fået blod på tanden og planlægger allerede et opfølgende møde," fortæller han.

KVINFO kommer med denne workshop et skridt nærmere ligestillingen på Wikipedia, og i fremtiden vil vi forhåbentlig have et sted at søge råd for genstridige strikkeopskrifter. Men først og fremmest viste workshoppen, at det er enkelt og spændende at være bidragyder til en wiki.