COI ser ud af

Overvejelser og indsigter fra OECD-konferencen 'Innovating the Public Sector: From Ideas to Impact'.

OECD konferencen bød på mange interessant oplæg og seancer om offentlig innovation.

Den 12. og 13. november var COI i Paris for at deltage i en konference afholdt af OECD 'Innovating the Public Sector: From Ideas to Impact'. Udøvende praktikere fra den offentlige sektor i hele Europa var mødt op til konferencen.

Hvordan har denne konference været vigtig for COI, og hvad har du fået ud af at deltage?

Det var interessant at opleve, at det er de samme temaer, vi slås med, uanset om vi er fra USA, Sydafrika eller Danmark. Jeg deltog bl.a. i seancer, hvor der blev diskuteret fordele og ulemper ved innovationspriser, og hvor det blev drøftet, hvordan man med fornuftige rammer, incitamentsstrukturer og kompetenceudvikling kan fremme offentlig innovation. Begge temaer er tæt koblet til flere af COI’s hovedaktiviteter. Jeg fik ikke løsningerne på udfordringerne med hjem, men jeg fik nye refleksioner på de spørgsmål, jeg allerede tumler med.

/Monica

Den tværgående måde, som COI virker og er skabt på, opleves som noget meget spændende nyt, når man taler med ’kolleger’ fra andre lande. Der er også en stor efterspørgsel efter mere om COI på engelsk, fx er vores innovationsbarometer noget, mange bliver meget optaget af. Samtidigt har jeg fået nogle nye kontakter, hvis erfaringer konkret kan hjælpe COI. For os er det dog selvfølgelig stadigvæk vigtigere med gode kontakter i Assens og Aalborg end i Paris og Prag.

/Ole

Kan du komme med et eksempel på nogen der skiller sig ud - der gør det særligt godt for tiden? 

Der var rigtigt mange gode eksempler på offentlig innovation, som kan genbruges af andre. En medarbejder fra Polens skattevæsen fortalte fx, hvordan de er begyndt at lægge alle deres mundtlige svar på borgernes telefoniske spørgsmål på nettet. Det giver andre borgerne langt bedre muligheder for selv at finde svarene og udfylde selvangivelsen korrekt. Og samtidigt får skattevæsenet og lovgiverne et meget bedre grundlag for at se, hvor der er problemer, som bør løses.

/Ole

Når du kigger rundt hos nabolandende, er der så et område, der er særligt fokus på/populært lige nu?

Folk forbinder utroligt meget forskelligt med offentlig innovation. Måske er det nye i virkeligheden, at der nu for første gang, i hvert fald i OECD-regi, er ved at blive skabt en fælles international dagsorden, hvor regeringer og myndigheder forpligter sig på nødvendigheden af offentlig innovation for at løse de enorme udfordringer, som landendes offentlige sektorer står overfor.

/Ole

Hvad er det mest brugbare du tager med hjem?

COI’s egen kortlægning af det danske innovationslandskab, som skal vise hvor der arbejdes innovativt og med hvilke resultater, kan finde god inspiration i ’OPSI’ – ’Observatory for Public Sector Innovation’. Det er en ny database, hvor man foreløbigt har fundet 150 eksempler internationalt. Vi går dog efter en langt mere brugerinddragende og enkel model end OPSI’en, der er ret krævende, hvis man vil lægge eksempler på. Men man kan sagtens forestille sig, at de to kortlægninger kan supplere hinanden, fx ved at nogle af danske eksempler fra COI’s kortlægning oversættes til engelsk og lægges på OPSI’en. Eller at nogle af de udenlandske eksempler oversættes til dansk og bliver til gavn for de danske brugere af COI’s kortlægning.

/Ole

Jeg var meget inspireret af en række TED-agtige talks, som gav en kort introduktion til forskellige cases og problematikker. Det format kan vi helt klart eksperimentere med. På indholdssiden var det nyt for mig, at Israel arbejder seriøst med at forankre indsigterne fra adfærdsvidenskaberne og nudging i deres administration. Det har jeg selv arbejdet med i de senere år.

/Monica