Sagt om Center for Offentlig Innovation

Medarbejdere hos Center for Offentlig Innovation.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ser frem til, at COI skaber mere solid viden om offentlig innovation. Hun siger:

"Vi har sat os for at styrke opfindsomheden i den offentlige sektor – i dialog mellem medarbejdere, ledere og politikere. Det syder og bobler med innovative tiltag mange steder, men idéerne bliver inden for egne fire vægge. Hvis vi for alvor skal lære af hinanden, skal vi vide mere om, hvor de gode idéer er, og hvor man med fordel kan sætte flere kræfter ind. Center for Offentlig Innovation vil nu give os et samlet overblik, som det enkelte sygehus, universitet og bibliotek kan spejle sig i".

Formand for KL Martin Damm hilser også Center for Offentlig Innovations handlingsplan velkommen: 

"Innovation er nøglen til en mere effektiv offentlig sektor. Kommunale medarbejdere, ledere og politikere udvikler allerede mange steder allerede nye ideer og løsninger på topniveau. Det er vigtigt at få kortlagt den innovation og få de gode eksempler bredt ud til de steder, hvor det giver mening".

"Derfor er det rigtig godt, at Center for Offentlig Innovation sætter fokus på de mange gode ideer og løsninger, der allerede er udviklet rundt omkring i landet".

Næstformand for OAO Flemming Vinther uddyber:

"Centeret får en vigtig rolle. Mange kommuner, regioner og statslige institutioner er jo allerede i gang, men vi har slet ikke været gode nok til at lære af hinanden. Nu skal centeret hjælpe politikere, ledere og medarbejdere til at gå i dialog med hinanden, så vi bliver udfordret på vores roller og tør betræde nye stier".

Fra Bente Sorgenfrey, formand for FTF, lyder det:

"Center for Offentlig Innovation kom til verden som resultat af vores arbejde med tillidsreformen. Centret har høje mål og store ambitioner. Målet er nemlig endnu mere innovation i den offentlige sektor".

Næstformand for Akademikerne Ingrid Stage bemærker:

"Center for Offentlig Innovation er i bedste pionerånd ved at vinde nyt land og sætte nye standarder for viden om offentlig innovation".

Centerchef Pia Gjellerup fremhæver, at der blandt de offentligt ansatte er stor efterspørgsel efter politikere, som tager aktivt del i innovationen: 

"Det er medarbejderne og lederne, der i det daglige skaber innovation i den offentlige sektor. Men det rykker først, når den politiske ledelse tager ansvaret og går forrest. Det er slående, at de engagerede medarbejdere og ledere, der i det daglige arbejder med at skabe en mere innovativ offentlig sektor, efterspørger politisk ledelse. De gør det, fordi de oplever, at den politiske ledelse kan lamme udviklingen, hvis den ikke viser interesse. Og de oplever det omvendte - der sker underværker, når en regionsrådsformand eller et byråd går i front".