Politikere skal turde begå fejl

Offentlig innovation forudsætter, at politikerne tør eksperimentere – og stå ved de ting, der mislykkes.

Politikere skal turde eksperimentere mere.

Hvis det skal lykkes at gentænke velfærdssamfundet, kræver det eksperimenter. Og her skal de folkevalgte gå forrest. Ikke bare ved at efterspørge kreative input fra administrationen, men også ved selv at tænke frit – og fokusere på politiske visioner frem for på at undgå fejl.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem Charlotte Christiansen, Assens Kommune, og Annemette Digmann, innovationschef i Regional Udvikling under Region Midtjylland.

Politikerne skal ombord

Charlotte Christiansen er formand for Assens Kommunes få måneder gamle innovations- og medborgerskabsudvalg. Udvalget er sammen med oprettelsen af en ny stilling som direktør for innovation og netværk det seneste eksempel på, at kommunen satser kraftigt på området.

"Innovation skal løbe gennem hele organisationen," som hun formulerer det. Siden 2012 er 100 ansatte og 150 ledere blevet efteruddannet i innovation, og nu skal et nyt skridt tages.

"Den næste udfordring bliver, at vi politikere skal med. Det er en udfordring, fordi vi er meget forskellige, men vi har alle det samme mål: at bygge en god kommune," siger Charlotte Christiansen.

Fælles grundlag for politik

Netop dét at skabe et fælles udgangspunkt for politikerne har Annemette Digmann erfaringer med. Hun har eksempelvis hjulpet kommunal- og regionspolitikere frem til fælles visioner ved at lade dem interviewe hinanden på tomandshånd om deres drømme for sundhedsområdet. Ved at tale sammen på tværs af politiske udgangspunkter nåede udvalgets medlemmer frem til fire målsætninger, som alle kan gå ind for.

"Hvordan man når de mål, kan politikerne være uenige om, men de drømmer om nogenlunde det samme. Ønsket om lighed i sundhed og behandling på borgerens præmisser går igen og igen," fortæller hun.

Fejl skal accepteres

Princippet om at have et fælles afsæt har styret Assens-politikernes arbejde med den såkaldte Vision 2018, der skal styrke væksten, innovationen og medborgerskabet i kommunen.

"Den type beslutninger skal tages af et enigt byråd, som derefter skal bakke op om, at det er det rigtige at gøre – også selv om vejen til målet måske ændrer sig undervejs," siger Charlotte Christiansen.

Når man arbejder med offentlig innovation, er vedholdende opbakning fra hele det politiske spektrum vigtig, understreger Annemette Digmann.

"Hvis vi skal gentænke måden at lave velfærd på, kræver det, at vi kaster os ud i eksperimenter – og nogle af dem vil gå galt. Hvis man bliver enige om at tænke anderledes på et område, og et mindretal så kaster sig over de første småfejl, har flertallet nok ikke lyst til at fortsætte ad den vej. Vil man drive skole eller daginstitutioner på en helt anden måde, er man nødt til at enes om, at der gerne må ske fejl, uden at man river hovederne af hinanden," siger hun.

Charlotte Christiansen er enig.

"Det er ikke nok at give medarbejderne højt til loftet. Det skal vi også give hinanden."

Aktivt medborgerskab

Hvad politikerne konkret skal gøre for at få nye og anderledes idéer, har Charlotte Christiansen ingen endegyldige svar på. Men et vigtigt punkt i Vision 2018 er, at flere borgere skal være aktive medborgere, der engagerer sig i arbejdet for at gøre kommunen til et bedre sted at bo. Det forudsætter, at politikerne er i løbende dialog med lokalsamfundene.

"Vi vil gerne finde frem til nogle nye former for medindflydelse, hvor vi giver borgerne en større rolle i udviklingen af kommunen. Det er vigtigt, at de oplever, at de har reel indflydelse," pointerer hun.

Politikerne skal op på broen

Ved at være i kontakt med borgerne og høre om deres ønsker og behov kan politikerne skaffe sig selv et bedre afsæt for at udstikke de rette visioner. Og netop politikere med visioner er der brug for. De skal ”ud af maskinhuset og op på broen,” som en borgmester har udtrykt det over for Annemette Digmann.

"I stedet for at sidde og pinde i lovgivning og retningslinjer skal politikerne udpege, hvad de gerne vil nå. Eksempelvis at når vi kommer til 2018, så skal der ikke længere være ulighed i sundhed på nogle bestemte områder. Og så er det vores opgave som embedsværk, at vi sørger for at bevæge os i retning af den vision," forklarer hun.

Yderligere oplysninger:

Formand for Innovations- og medborgerskabsudvalget Charlotte Christiansen, Assens Kommune, mobil: 29 37 90 53, mail: chach@assens.dk

Innovationschef Annemette Digmann, Regional Udvikling under Region Midtjylland, mobil: 23 42 35 11, mail: annemette.digmann@ru.rm.dk

Én af de 10 aktiviteter i Center for Offentlig Innovations handlingsplan er et nyt netværk af byråds- regionsråds- og Folketingsmedlemmer, der sammen skal drøfte de særlige udfordringer, som offentlig innovation giver de folkevalgte.
Læs handlingsplanen her.