COI's første 20 uger

Center for Offentlig Innovation ønsker god sommer efter et halvt år med fængselsophold, kuglepenne og store ambitioner

Center for Offentlig Innovations medarbejdere ønsker en god sommer.

Siden Pia Gjellerup mødte på sit nye kontor om morgenen den 9. januar 2014, og de tre medarbejdere fulgte efter den 3. februar, har Center for Offentlig Innovation været en realitet.

Handlingsplan

100 dage efter centeret var fuldt bemandet, offentliggjorde centeret sin handlingsplan for de kommende tre års arbejde.

Handlingsplanen byggede blandt andet på en kvalitativ interviewundersøgelse med 20-25 offentlige innovatører og deres ledere samt en enkelt politiker. Derudover blev handlingsplanen kvalificeret af parterne bag COI og centerets rådgivere, Innovationspanelet.

Enkelte af aktiviteterne i handlingsplanen er sat i værk:

Arbejdet med Innovationsbarometeret er igangsat. COI har indgået kontrakt med Danmarks Statistik om et forprojekt og forventer før sommerferien at indgå kontrakt med Dansk Center for Forskningsanalyse på Aarhus Universitet om ledelse af  projektet.

COI understøtter bevægelsen Flink Det Offentlige, der sætter fokus på Borgernes gode historier om oplevelser med det offentlige. Alle inviteres til at deltage på de sociale medier og til at fortælle om gode oplevelser i hverdagen.

Som forberedelse til aktiviteten Innovationspraktik har COI været i marken sammen med Kriminalforsorgen hos Statsfængslet Møgelkær, hos Roskilde Kommune og sammen med en ambassadør for Psykiatrifonden hos Greve Kommune. Se COI-kalender.

Inspirationsarrangementer

Foråret bød også på en stort anlagt inspirationstur for at fremme moderniseringen af den offentlige sektor. Margrethe Vestager var vært sammen med KL, Danske Regioner og hovedorganisationerne OAO, FTF og Akademikerne. COI deltog som ordstyrer af paneldebatten på møderne, der blev afholdt i København, Skanderborg, Kolding, Aalborg og Roskilde.

Møder og praktisk

COI er kommet godt i gang med at danne relationer og holde møder i Danmark og med de nordiske lande, herunder med arrangementer på Folkemødet på Bornholm.

Som lille center har de praktiske opgaver i forbindelse med etableringen af centeret også omfattet hjemmeside, nyhedsmail, Twitter-profil, design af kuglepenne mv. og ikke mindst ansættelsen af en praktikant til efterårets arbejde med at udvikle en innovationswiki.

Efter sommerferien arbejder COI videre med realiseringen af handlingsplanen.

Nyhedsmailen holder pause indtil medio august.