Bog: Samarbejdsdrevet innovation i praksis

Samarbejdsdrevet innovation i praksis

Forside til Aagaard, Sørensen og Torfings bog 'Samarbejdsdrevet innovation i praksis'.

Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Denne nye bog af Aagaard, Sørensen & Torfing (red.) giver nogle af svarene fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde.

Bogen præsenterer interessante casestudier fra områder så forskellige som sundhed, psykiatri, regionsplanlægning, uddannelse, offentlig sikkerhed, områdefornyelse og kriminalitetsbekæmpelse.

Foruden forskere og studerende henvender bogen sig til de mange praktikere i den offentlige sektor, som er optaget af, hvordan innovation kan fremmes gennem samarbejde: Hvem kan inddrages, hvordan kan det ske, hvilke barrierer skal overvindes - og hvordan leder man samarbejdsdrevne innovationsprocesser?

Bogen er udkommet juni 2014 på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.