Innovation i lokalsamfund – Saminnovation

COI, Roskilde Kommune og Resonans har udviklet et netværk til saminnovation på tværs af kommunegrænser, regioner og statslige enheder. Kom og vær med til første seminar 29-30. januar.

Netværket for saminnovation går på tværs af kommunegrænser, regioner og statslige enheder. Her illustreret på Danmarkskort.

 • Har du og din kommune / region / ministerium et lokalsamfundsprojekt som kunne udvikles yderligere og måske få et innovativt løft?
 • Er du nysgerrig efter, hvad andre kommuner, regioner og statslige enheder har udviklet af innovative løsninger?
 • Ønsker du at lære af andre og samtidigt lære fra jer?
 • Vil du være med til at løfte innovationen i lokalsamfundene og skabe yderligere værdi, gennem spredning og saminnovation?

Innovation i lokalsamfund, landsbyer og geografiske områder udgør en stærk kerne i nytænkningen af velfærdssamfundet. Mange kommuner arbejder allerede med innovation i lokalsamfund, fx;

 • I Odsherred har Lokaldemokratiudvalget, en pulje på 200.000 kr. årligt, som de enkelte lokalsamfund kan ansøge om en del af.
 • Silkeborg Kommunes nærdemokratiudvalg inviterer til at skabe ”levende lokalsamfund” på Nærdemokratikonference
 • Roskilde Kommune arbejder med samskabelse og ”ZebraByer”, som kombinerer de unikke indsigter og energier lokalsamfundene har med de lokale institutioners faglige kompetencer
 • Og der er mange andre spændende eksempler

Center for Offentlig Innovation (COI), Roskilde Kommune og Resonans har i samarbejde udviklet et netværk til saminnovation på tværs af kommunegrænser, regioner og statslige enheder.

Vi starter netværket op med et seminar fra kl. 12 til kl. 12 d. 29-30. januar 2015.

COI støtter arrangementet økonomisk, så du skal kun betale for overnatning og forplejning.

Formål:

Formålet er at sætte fokus på de gode erfaringer med realisering af den offentlige sektor version 3.0 via innovative samskabelsesprocesser i forskellige lokalsamfund. At dele viden, inspiration og sprede innovative ideer til proces og løsning. At gå fra best practice til next practice og sammen skabe radikale ideer til next level

Målgruppe:

Kommunale, regionale og statslige projektledere, ledere og udviklingskonsulenter

Fokus vil være på hvordan:

 • Kommunerne og andre offentlige aktører deler viden om deres projekter og indsatser?
 • Vi lærer – og ”låner” af hinandens succeser og fiaskoer?
 • Vi videreudvikler og ser nye innovative koblinger i lokalsamfundsindsatserne – på tværs af landet?
 • Vi kan nå til ”next level” gennem fælles konceptudvikling og radikale innovationsprocesser?

Proces på 12-12-seminaret:

Step 1: Videndeling: Deling af gode erfaringer og ideer

Step 2: Synergi: Videreudvikling, innovative koblinger og nye prøvehandlinger

Step 3: Fælles konceptudvikling: Fælles mønstre og next level

Step 4: Radikal innovationsproces: Hvilke radikale idéer kan skabe sunde og bæredygtige lokalsamfund?

Tid og sted:

 • 29-30. januar 2015 fra kl. 12.00-12.00
 • Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
 • Pris 2535 kr. (inkl. overnatning, forplejning og facilitering)
 • Tilmeldingsfrist onsdag d. 14. januar 2015
 • Tilmelding til sekretær Ninet Stampe Petersen nsp@resonans.dk
 • Kontaktperson: seniorkonsulent Anne-Mette Scheibel as@resonans.dk