Boller og lagkage løser velfærdsudfordringer

Ringkøbing-Skjern Kommune fejrer fødselsdag med de ældre og skyder genvej til bedre service.

I uge 10 var både snarlige 75-års-fødselarer og borgere, der havde rundet dette skarpe hjørne, inviteret til fødselsdagsfest af Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilbuddet var langt mere populært, end arrangørerne havde ventet, så ved fem fester rundt om i kommunen fik i alt mere end 500 ældre serveret boller og lagkage.

Alternativ til lovpligtigt tilbud

Når der blev disket op med blødt og sødt brød, skyldtes det serviceloven. Her står der godt nok ingenting om lagkage. Til gengæld fastslår loven, at kommunerne årligt skal tilbyde alle borgere på 75 år og derover et såkaldt forebyggende hjemmebesøg, der skal afklare, om borgerne har brug for hjælp med at klare sig selv i egen bolig.

Ringkøbing-Skjern Kommunes erfaring var imidlertid, at ordningen med hjemmebesøg ikke fungerede optimalt.

"Vi har oplevet, at rigtig mange sagde nej, fordi de slet ikke følte behov for hjælp. Blandt dem, der sagde ja, var der selvfølgelig nogle, der havde brug for hjælp, men der var også en del, som var virkelig friske," forklarer cheføkonoma Lone Fløe, der var med til at arrangere fødselsdagsfesterne.

Faldulykker og kostråd

Ved at samle de ældre til fødselsdagsfesterne kan kommunen formentlig spare nogle hjemmebesøg. Samtidig skaber festerne mulighed for at give information til også de ældre, der under alle omstændigheder ville takke nej til et hjemmebesøg.

Ud over kaffen og kagen bød de fem fester således på oplæg om, hvad kommunen kan hjælpe med – og hvad borgerne selv kan gøre for at holde sig friske. Der blev fortalt om faldulykker og givet øvelser, ligesom de fremmødte fik gode kostråd. Endelig blev der sat fokus på ensomhed og på, hvad borgerne selv kan gøre for andre og mere sårbare ældre, der savner socialt samvær.

En god måde at møde kommunen på

Tilbagemeldingerne fra både deltagerne og det lokale ældreråd, der var med til at afvikle festerne, bar præg af stor tilfredshed, og også de involverede fra kommunen var glade.

"Fra de ældre har vi hørt, at de syntes, at festen var en god måde at møde kommunen på og samtidig være sammen med andre mennesker. For os var det meget positivt, at vi kunne nå ud til mange flere, end vi havde gjort, hvis vi kun havde tilbudt hjemmebesøg," siger Lone Fløe.

Måltider skaber fællesskaber

Idéen om at supplere tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg med en fødselsdagsfest kommer fra et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern, fem andre kommuner og organisationen Madkulturen, der bl.a. arbejder på at løse fremtidens velfærdsudfordringer via mad og måltider.

Fødselsdagsfesten er et glimrende eksempel på netop det, siger Madkulturens direktør, Judith Kyst. "75-års-fødselsdagen viser, hvordan mad og måltider kan skabe fællesskaber. Her samler måltidet de ældre og giver en mulighed for, at man kollektivt bringer nogle dagsordener op om f.eks. ensomhed".

Tværfagligt samarbejde giver bedre resultater

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at gøre fødselsdagsfesten til et fast årligt arrangement, og samarbejdet mellem sundhedspersonale, terapeuter og køkkenmedarbejdere har givet inspiration til andre samarbejder med mad og samvær som nøgleord.

"Det har været berigende at arbejde sammen på tværs af fagområder. Vi har set, at vi simpelthen når længere, når forskellige øjne ser på sagen," siger Lone Fløe.

Det er en vigtig pointe, lyder det fra Madkulturens direktør. "Et projekt som det her understreger, at alle, der har med maden at gøre – både dem, der laver den, og dem, der serverer den – er med til at skabe det gode måltid og øge livskvaliteten for borgeren".

Madkulturens samarbejde med Ringkjøbing-Skjern Kommune er ét af de eksempler, der er beskrevet i Center for Offentlig Innovations rapport 'Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen', som du finder i pdf her på siden.