Online workshop: Pulje til innovative indkøb af velfærdsteknologi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter ny pulje på 72 mio. kroner til indkøb, implementering og spredning af velfærdsteknologiske løsninger. CO-PI afholder online workshop om mulighederne fredag den 2. juni 2023 kl. 9.00-10.30.

Velfærdssektoren er under pres. Velfærdsteknologiske løsninger kan spille en væsentlig rolle i at løse udfordringerne – blandt andet ved at frigive tid hos pleje- og sundhedspersonalet.

Implementering af nye løsninger forudsætter, at man som offentlig part tidligt udforsker og skærper behovet – og inddrager markedet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter nu en ny pulje på 72. mio. kroner netop til indkøb, implementering og spredning af velfærdsteknologiske løsninger.

Få indblik i rammerne

Sammen med Erhvervsstyrelsen (der sekretariatsbetjener Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse) afholder CO-PI den 2. juni 2023 en online workshop om rammerne for puljen.

Her præsenteres de væsentlige elementer og trin i innovative offentlige indkøb og ansøgningskrav og –kriterier udfoldes.

Så tilmeld dig/jer den digitale workshop den 2. juni 2023 kl. 09.00-10.30 og find ud af, hvordan dit projekt kan komme i betragtning.

Tilmeld dig online workshop

Du får svar på

Workshoppen vil omhandle indkøb og tilpasning af velfærdsteknologiske løsninger, dvs. løsninger som er introduceret på markedet, men som kræver tilpasning for at kunne implementeres.

  • Hvad er innovative offentlige indkøb - og hvordan foregår de?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der, når vi tilpasser og implementerer velfærdsteknologiske løsninger?
  • Hvad skal ansøgere til puljen være opmærksomme på: Hvilke muligheder er der, og hvad kan der ikke søges midler til fra puljen?

Du kan møde

  • Chefkonsulent Rikke Thorslund Haahr, CO-PI
  • Finansieringsspecialist Christian Jentzsch, CO-PI
  • Erhvervsstyrelsen

Det praktiske

Hvornår: Den fredag den 2. juni kl. 9.00-10.30 på platformen Zoom.

Målgruppe: Offentlige aktører.

Pris: Gratis.

Vigtig information

Workshoppen og tilbuddet om sparring med CO-PI kan benyttes af potentielle ansøgere, der finder det relevant. Tilbuddet og kontakten med CO-PI indgår ikke i vurdering af ansøgningerne, og der lægges i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses vurdering af indsendte ansøgninger ikke positiv vægt på, om ansøgere har været i kontakt med CO-PI ligesom det ikke vægtes negativt, hvis de ikke har.

Det er udelukkende udvælgelseskriterierne i annonceringsmaterialet, der anvendes i vurdering af ansøgningerne.

-->