Innovationscafé: Frisættelse i praksis – sådan åbner du ledelsesrummet op

Frisættelse fylder i det politiske landskab og ses som svar på mange af de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor. Men hvilke dagsordener ligger i frisættelsen, og hvad betyder det konkret for ledelsesrummet? Få svar, inspiration og ny viden fredag den 24. november kl. 09.00 -10.00.

I Danmark har vi længe haft en unik strukturel ramme for eksperimenter: Frikommuneforsøg.

I 2020 blev det til Velfærdsaftaler, da Mette Frederiksen i åbningstalen til Folketinget lancerede 'en vild ide': at sætte syv kommuner fuldstændig fri på et udvalgt velfærdsområde.

Det er unikt, at vi i Danmark kan udvikle og teste policy praksisnært. Frisættelsen bliver en anledning til at genbesøge naturligheder og med lup og idérighed finde nye veje til løsninger. Men en anledning og en ramme er ikke nok – den skal udfyldes af levende mennesker. Af ledere og medarbejdere i samspil med borgere.

Nye værktøjer til at åbne ledelsesrummet

På denne Innovationscafé sætter vi spotlys på ledelsesrummet: Hvordan gør man ledelse, der giver rammer for frisættelse? 

Vi vil sammen rammesætte den udfordring, man står over for som leder, når man vil frisætte. Vi peger på elementer, der er nødvendige at medtænke, når du vil ændre organisationen i en mere frisat retning. Og vi giver rum til, at du sammen med andre deltagere på caféen kan begynde at omsætte, hvordan du kan skabe rammer for frisættelse.

Det gør vi med udgangspunkt i CO-PI's viden om frikommuner, velfærdsaftaler og innovation – samt Dansk Design Centers viden om ledelse i transformationsprocesser.

Innovationscaféen foregår digitalt den 24. november 2023 kl. 09.00-10.00.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

↓↓↓ Jeg vil tilmelde mig nu ↓↓↓

Nogle af spørgsmålene vi søger svar på:

  • Hvad er frisættelse?

  • Hvilke elementer er det nødvendigt at medtænke, når du vil ændre organisationen i en mere frisat retning?
  • Hvilke udfordringer og muligheder er der i at åbne ledelsesrummet op?

Du kan møde:

  • Sune Knudsen, COO i Dansk Design Center, hvor han arbejder med at designe mere bæredygtige og handlekraftige organisationer ved at frisætte medarbejderne.
  • Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent, CO-PI, der er begejstret for den unikke danske ramme for praksisnære forsøg med at skabe nye løsninger, som frikommune-ordninger, velfærdsaftaler og frisættelse giver mulighed for.

Tilmeld dig Innovationscaféen

Hvordan foregår det?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper. 

Efter en kort introduktion til frisættelsesdagsordenen stiller Sune Knudsen og Lene Krogh Jeppesen skarpt på hvorfor frisættelse og hvordan man gør frisættelse. 

I mindre grupper er der derefter lærings- og refleksionsdialoger om, hvordan frisættelsen kan omsættes i egen organisation. Afslutningsvis giver Sune og Lene feedback på/perspektiverer pointer og indsigter fra lærings- og refleksionsdialogerne.

Det praktiske:

Hvornår: Innovationscafeen afholdes den 24. november 2023 kl. 09.00-10.00 på platformen Zoom.

Målgruppe: Medarbejdere og ledere, der er interesserede i frisættelse. Du får netværk, viden og inspiration om emnet.

Pris: Gratis, men tilmelding er nødvendig.

-->